Ramūno Karbauskio aplinka stiprina „Jonavos grūdų“ kontrolę
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio ap­lin­ka stip­ri­na įta­ką vals­ty­bės grū­dų re­zer­vą bei ki­tas mais­to at­sar­gos sau­gan­čio­je bend­ro­vė­je „Jo­na­vos grū­dai“, tei­gia­ma LRT Ty­ri­mų sky­riaus at­lik­ta­me ty­ri­me.

Valstybė per Žemės ūkio ministeriją valdo 70,13 proc. strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių „Jonavos grūdų“ akcijų, tačiau penkių asmenų valdyboje (dar vieno nario šiuo metu yra ieškoma) ji turi tik dvi vietas. Vieną vietą valdyboje turi R Karbauskiui netiesiogiai priklausantys „Agrokoncerno grūdai“, valdantys 25,07 proc. „Jonavos grūdų“ akcijų, o dar du valdybos nariai yra nepriklausomi, tačiau vienas iš jų – Audrius Zalatoris – priklauso LVŽS.

Anot LRT, „Jonavos grūdai“ ataskaitose patys pripažįsta, kad didžiausias jų klientas bendrovėje savo grūdus ir trąšas sandėliuojantys „Agrokoncerno grūdai“. Dalį sandėliuojamų trąšų „Jonavos grūdai“ perparduoda ar teikia ūkininkams į skolą pagal vekselius. „Jonavos grūdai“ nėra perkančioji organizacija, todėl sandoriai su „Agrokoncerno grūdais“ bei kitomis įmonėmis vyksta ne per viešuosius pirkimus – kitaip tariant, valstybės kontroliuojama įmonė gali pirkti, iš ko nori ir už kiek nori, o sumos lieka konfidencialios.

Dar 2011-aisiais su korupcija kovojančios organizacijos „Transparency International“ Vilniaus biuras atskleidė, kad 2006 metų pabaigoje, Kazimiros Prunskienės ministravimo laikais, valstybiniam grūdų rezervui grūdus ŽŪM pirko iš „Agrokoncerno grūdų“. Už tai R. Karbauskio verslui tuomet buvo atseikėta 1,41 mln. eurų.

Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys sakė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, kad grūdai perkami iš „Agrokoncerno“. Jis taip pat pripažįsta, kad planuojant atsisakyti „Jonavos grūdų“ specialiųjų funkcijų, bus galvojama ir apie jos privatizavimą. Ministro teigimu, įmonė galėtų būti privatizuota po kelerių metų, o valstybinis grūdų rezervas būtų saugomas privačių įmonių grūdų sandėliuose.

Vėliau „Agrokoncernas“ išplatino pranešimą, kuriame LRT kaltinama tendencingos informacijos pateikimu. Pasak UAB „Agrokoncerno grūdai“ direktoriaus Karolio Šimo, LRT Tyrimų žurnalistai nepaskelbė įmonės komentaro, kad „Agrokoncerno grūdai“, kurie šiuo metu turi 25,07 proc. „Jonavos grūdų“ akcijų, suvokdama valstybės įmonės svarbą ir paskirtį, neplanuoja tolimesnės plėtros.

„Tendencingai informuodami visuomenę, neva ketinama pasisavinti valstybės valdomą įmonę, žurnalistai nenurodė, jog AB „Jonavos grūdai“ akcijas iš fizinių asmenų galėjo pirkti bet kas, tam nebuvo taikoma jokių apribojimų. Kita vertus, dabar „Jonavos grūduose“ yra nemažai laisvos vietos, elevatorius nėra užpildytas, tą laisvą vietą gali nuomotis bet kuri Lietuvos įmonė ar ūkininkas. Svarbu pažymėti, kad visos iš „Jonavos grūdų“ perkamos paslaugos apmokamos rinkos kainomis – nuo 2002 metų „Agrokoncerno grūdai“ šiai įmonei sumokėjo per 5,4 milijonų eurų už paslaugas, tačiau ir tai tiek publikacijoje, tiek LRT reportaže buvo sąmoningai nutylėta“, – pranešime teigė K.Šimas.

Jo teigimu , nei „Agrokoncernas“, nei „Agrokoncerno grūdai“ niekaip nedalyvavo ir skiriant nepriklausomus valdybos narius, neturi informacijos apie jų priklausymą politinėms partijoms.