Ramūnas Karbauskis: premjeras galėtų laimėti rinkimus
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis bū­tų siū­lo­mas ir to­liau va­do­vau­ti Vy­riau­sy­bei, net jei pra­lai­mė­tų pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, „Vers­lo ži­nioms“ sa­kė dau­gu­mą Sei­me tu­rin­čios Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Dabartinis premjeras tikrai būtų stiprus kandidatas, kuris galėtų laimėti rinkimus. Bet jokių galutinių sprendimų nei S. Skvernelis, nei partija dar nėra priėmę“, – interviu dienraščiui sakė R. Karbauskis ir prognozavo, kad S. Skvernelis būtų pasiūlytas ir toliau eiti savo pareigas, nes „būtų kvaila ir neapgalvota keisti premjerą, kuris gerai atlieka savo darbą“.

„Nuo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos apsisprendimo priklausys, kas bus naujajam prezidentui pasiūlytas paskirti premjeru. Tas apsisprendimas vargu ar priklausys nuo to, kaip kandidatas pasirodė rinkimuose. Jeigu kalbėtume apie S. Skvernelį ir apie jo galimybes išlikti premjeru, jeigu jis nedalyvautų prezidento rinkimuose arba dalyvautų, bet juose nelaimėtų, galiu tik tiek pasakyti, kad jis, manau, būtų pasiūlytas ir toliau eiti savo pareigas“, – svarstė „valstiečių“ lyderis.

Paklaustas, kas kitas galimas realiausias partijos kandidatas į premjerus, jeigu vis dėlto tai nebus S. Skvernelis, R. Karbauksis teigė, kad šis klausimas nesvarstytas ir dar bent kelis artimiausius mėnesius tikrai nebus svarstomas: „Jis tiesiog neaktualus“.