Ramūnas Karbauskis paviešino pokalbį tarp VTEK narių
Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ket­vir­ta­die­nį pa­vie­ši­no vi­są slap­ta įra­šy­tą po­kal­bį tarp Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) na­rių ir vie­no dar­buo­to­jo.

Pokalbio išklotinę politikas paskelbė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, grįsdamas poziciją, kodėl inicijuoja apkaltą buvusiam bendražygiui Povilui Urbšiui ir reikalauja Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio paaiškinimų.

„Pokalbio tarp VTEK narių išklotinė visiškai atskleidžia galimą poveikį, kurį VTEK nariams darė Seimo narys Povilas Urbšys, tuo metu vadovavęs VTEK kuravusiam Seimo komitetui. Manytina, jog tokia veikla yra nusikalstama, traktuotina kaip priesaikos sulaužymas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimas“, – feisbuke rašo R. Karbauskis.

„Po Seimo pirmininko pasiaiškinimo, dėl jo galimo dalyvavimo darant poveikį VTEK veiklai, taps aiški jo galima atsakomybė“, – teigė jis.

„Valstiečių“ lyderis socialiniame tinkle taip pat paskelbė apkaltos P. Urbšiui iniciatyvos projektą. Didžiąją jo dalį sudaro citatos iš slapta įrašyto pokalbio.

Apkaltos projekte nurodoma, kad iš šio pokalbio „darytina išvada, kad Seimo narys P. Urbšys, kaip Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas, (...) galimai nurodė VTEK nariams atleisti M. Siaurį iš užimamų pareigų, tame tarpe – pradėti tarnybinių nusižengimų tyrimus, skiriant jam drausmines nuobaudas“.

P. Urbšio pavardė šiame pokalbyje tarp trijų VTEK narių ir tuometinio komisijos Prevencijos skyriaus vedėjo Mindaugo Siaurio dėl pastarojo atleidimo iš darbo minima pora kartų.

Prevencijos skyriaus vedėjo 2017 m. rugsėjo 8 d. VTEK pateiktame paaiškinime Dėl 2017 m. balandžio 11 d. pranešime apie tarnybinį nusižengimą Nr. IN-59 nurodytų aplinkybių (priedas Nr. 1) pateikta informacija (garso įrašo stenograma):

„V.Kanapinskas: Yra tau dvi alternatyvos, žodžiu. Manau pirma geresnė. Nu pristatysiu pirma pirmą. Žodžiu, parašai prašymą, kad atleisti iš darbo savo noru. Gauni už atostogas, tas kur sakei du mėnesius, ir gauni du mėnesius plius, kiek priklauso tų išeitinių. Viena alternatyva tau. Antra alternatyva – sudarom komisiją, žodžiu, ir gauni drausminę nuobaudą atleidimą iš darbo. Kadangi tai bus jau sisteminis pažeidimas. Tų pažeidimų ne vienas. Išeini su nuobauda iš darbo – be kompensacijų. Ta pozicija yra pristatyta komitete Valstybės valdymo ir savivaldybių, pirmininkas tai pasakė, kad reikia taip daryt. Nu žodžiu tau dvi alternatyvos. Gerai pagalvojus, man atrodo pirma geresnė yra.“

<...>

„S.Katuoka: Viskas tvarkoj ką jis sako čia. Klausyk reiškia. Aš nelabai suprantu logikos. Reiškia, jeigu jis išeina šalių sutarimu, pavyzdžiui nuo rytdienos, tai viską tai ką jis suplanavo jis gauna dar daugiau pinigų ir turi teisę tuos keturis mėnesius išnaudoti. Kadangi ...(kalba kartu) žiūrėk. Dabar tu sakai – „aš užsiiminėsiu individualia veikla“. Kas pakenks tavo individualiai veiklai užsiiminėti, kad tu išeisi šalių susitarimu. Tau pakenks Mindaugai žinai kas, jeigu iš tikrųjų ką jis (rodo į V.Kanapinską) sako. Aš dar galiu atskleisti. Virgis ne viską pasakė. Nu man, mane nustebino susitikimas Seime. Dieve mano. Tau (rodo į M.Siaurį) buvo skirta penkiolika minučių. Tavo klausimui buvo skirta penkiolika minučių. Reiškia, mes paskui galėsim likę „biškį“ pasikalbėti dėl... , su pirmininku dėl kai kurių klausimų, bet ten buvo pasakyta – duokit kompensaciją buvo pasakyta. Buvo pasakyta Virgi (V.Kanapinskas linkteli galva)? Duokit kompensaciją, kad jo (rodo į M.Siaurį) neliktų.

M.Siaurys: Nu neliks manęs.

S.Katuoka: Aš nesuprantu. Tai va, paklausyk. Dabar žiūrėk, kaip neliks. Aš dabar nežinau ką tu sakai. Tai vat žiūrėk, situacija. Parašai pareiškimą, laisvai gauni kompensaciją, du mėnesius atostogų. Gauni keturių mėnesių atlyginimą. Daryk ką tu nori. Užsiiminėk individualia veikla, dalyvauk konkursuose, važiuok į Ameriką, važiuok už Amerikos, kur tau tinka. Keturi mėnesiai – tavo laisvė. Toliau klausyk, kitas dalykas. Jeigu... na ten buvo pasakyta atleisti Mindaugą Siaurį, reiškia tavo pavaldinį (rodo į R.Valentukevičių). Nu gal šito nereikia sakinėt, bet toks pokalbis buvo.

R.Valentukevičius: Na atleisti tai ir ne jų kompetencija.

S.Katuoka: Ne jų kompetencija. Ne jų kompetencija, na bet buvo pasakyta svarstyti, antrą kartą kai pažeidimas. Antrą kartą pažeidimo nusipelnė? Nusipelnė atsakymas. Du drausminiai darbo – sistema. Turite pagrindo atleisti. Teisiškai reiškia viskas gražiai. Padėjėjai ten supranti įsiterpė, teisiškai viskas gražiai. Dabar žiūrėk. Jeigu šalių sutarimu, tau niekas nedraudžia eiti į kitas valstybines pareigas, užimti. Jeigu gauni drausmės pažeidimą – atleis. Nu negerai klausyk, negerai. Tai va, aš niekur tavo argumentacijos tavo nesupratau. Nori, ką tu gražiai pasakei, aš pilnai žmogiškai suprantu. Važiuok į Ameriką. Teisingai, anūką reikia parodyti. Tu man seniai buvai tai paatviravęs. Aš šitą suprantu, viskas gerai Mindaugai. Bet supranti, vat buvo tiesiog taip suformuluota ir jis yra „biškį“... (rodo į V.Kanapinską).

M.Siaurys: Priverstas, ta prasme?

R.Valentukevičius. Bet rašys tai jis (rodo į V.Kanapinską) juk įsakymą (kalba visi vienu metu).

M.Siaurys: (kalba visi vienu metu) ...kur tu gali dėtis gavęs papeikimą?

V.Kanapinskas. „moli“, tu savo noru rašysi.“

<...>

„S.Katuoka: Matai, tave išlaikyti institucijoj yra labai sudėtinga Mindaugai (šurmulys).

V.Kanapinskas: Mes dėl šito nesitariam.“

<...>

„S.Katuoka: Žiūrėk kokį jis (rodo į V.Kanapinską) vadovų parodymą gavo. Drausmės klausimą tirti kuo greičiau. Taip buvo pasakyta (rodo į V.Kanapinską)?

V.Kanapinskas: Buvo pasakyta ir bus paklausta, ką jūs padarėt?

S.Katuoka: Buvo pasakyta, paklausta ką padarėt.

R.Valentukevičius: Nu praeis mėnuo, paklaus.

S.Katuoka: Ne, tai paklaus, gi. Buvo pasakyta spręskite klausimą (kalba kartu su V.Kanapinsku). Noriu pasakyti, kad kai kurie komisijos nariai dar kartą paryškino tą pareiškimą komisijos narių. Sako tai spręskite, reikia neatidėliojant spręsti klausimą (kalba visi).“

<...>

„S.Katuoka. Matai, jeigu... Mindaugai! Jeigu nebūtų pasakyta, kad Mindaugo Siaurio klausimą reikia spręsti greitai, mes galėtume „tempti“ klausyk ir visa kita. Aš galėčiau pasakyt, „davai“ darom kompromisą reiškia. Tu išeik atostogų, parašyk pareiškimą, kad atleisti iš darbo po atostogų, bet pasakyta, jo klaus (rodo į V.Kanapinską), kaip išsprendėt.

V.Kanapinskas: Turėsim dabar ataskaitą pateikt.

R.Valentukevičius. Ir po mėnesio, po mėnesio klaus. Tai kas čia, Urbšys taip išdėstė?

V.Kanapinskas: Ir Urbšys ir paskui pirmininkas, gi pas pirmininką.

S.Katuoka: Aš nustebau, jis tavo pavardę irgi atsimena (rodo į M.Siaurį).

M.Siaurys: Nes aš jį esu konsultavęs žmogų elektroniniu paštu.

V.Kanapinskas: Ne, tai tu daug konsultavęs esi.“

<...>

„S.Katuoka: Aš jeigu reikia atsakau. Aš tavim tikiu, bet mes pastatyti į tokias „vėžes“, kad turim, galim, elgtis galim tik tai pagal tokį scenarijų, kurį mes tau pasiūlėm. Jeigu tu nesutiksi sakau, trečiadienį prasidės tas ir tas... Jau šitas viskas pasakyta, surežisuota. Laukiam komisijos narių tiktai atvykstant. Kaip Gražina atvyks iš slidinėjimo ir kai atvyks ponia Dalia. Nu ir viskas.“

Nors šis pokalbis vyko pernai pavasarį, o dienraštis „Lietuvos rytas“ apie jį pranešė 2017 metų rudenį, R. Karbauskis apie apkaltą P. Urbšiui ir galimą Seimo pirmininko V. Pranckiečio atsakomybę paskelbė tik trečiadienį.

Povilas Urbšys./ Vyginto Skaraičio/fotobankas nuotrauka

P. Urbšys apkaltos iniciatyvą vadina R. Karbauskio keršto akcija.

Po Seimo rinkimų LVŽS frakcijoje dirbęs P. Urbšys iš jos pasitraukė po viešos kritikos R. Karbaukiui, kad šis kaltindamas kitus neskaidria veikla, neatsako į klausimus, susijusius su savo verslo įmone ir blokuoja parlamentinį tyrimą dėl žemės valdymo.

M. Siaurys iš darbo VTEK atleistas pernai gruodį už tarnybinių įgaliojimų viršijimą. Anot VTEK, jo vadovautame skyriuje rengti ir VTEK kompetencijai priskirti dokumentai nebūdavo teikiami kolegialiam komisijai svarstyti posėdžiuose.

Prieš metus VTEK tyrimo komisija konstatavo, kad Prevencijos skyriaus vedėjas M. Siaurys nepaisė etikos reikalavimų keliuose epizoduose: viešai pristatydamas su VTEK nesuderintą poziciją dėl dovanų „vokeliuose“ medikams įteisinimo, taip pat jo parengtą išaiškinimą buvusiai Seimo narei „valstietei“ Gretai Kildišienei, kad jos automobilio nuomos sandorio su „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio valdomu „Agrokoncernu“ neprivalu deklaruoti. Dėl šios istorijos iš pareigų atsistatydino buvęs VTEK vadovas Romas Valentukevičius.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) M. Siaurio atleidimą pripažino neteisėtu. LVAT prieš kelias savaites priėmė nutartį, kurioje konstatavo, kad VTEK laikinuoju pirmininku metus buvęs Virginijus Kanapinskas negalėjo eiti šių pareigų, nes nebuvo vyriausias pagal amžių komisijos narys.

Jis pavadavo atostogauti išėjusį laikinąjį vadovą V. Kanapinską. V. Kanapinskas pernai kovą pakeitė tuometinį pirmininką Romą Valentukevičių – pastarasis iš iš pareigų pasitraukė gresiant balsavimui dėl jo nepasitikėjimo. V. Kanapinsko kandidatūra šį balandį buvo teikiama ir į nuolatinius vadovus, tačiau parlamentarai jai nepritarė. V.Kanapinskas pareigas laikinai ėjo atsisakius komisijai vadovauti pagal amžių vyriausiam Sauliui Katuokai.

LVAT nevertino pačių M. Siaurio atleidimo motyvų.

VTEK atstovė Eglė Ivanauskaitė BNS ketvirtadienį teigė, kad komisija kreipėsi į LVAT, prašydama papildomai išaiškinti, ar M. Siaurys turi būti grąžintas į pareigas.