Raimondo Kurlianskio advokatas prašo nušalinti prokurorą
Po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je kal­ti­na­mo vers­li­nin­ko Rai­mon­do Kur­lians­kio ad­vo­ka­tas penk­ta­die­nį pa­pra­šė teis­mo nu­ša­lin­ti pro­ku­ro­rą Jus­tą Lau­cių, sa­ky­da­mas, jis ga­li kerš­tau­ti už pra­ei­ties įvy­kius.

Advokatas Giedrius Danėlius sakė, kad koncerno televizija prieš 11 metų rodė J. Lauciaus šeimos įmonei „Pelėda“ nepalankų žurnalistinį tyrimą.

Advokatas teisme sakė, jog prokuroro „pagiežingas, procesinės etikos ribas peržengiantis“ elgesys rodo, kad jis asmeniškai suinteresuotas politinės korupcijos bylos baigtimi.

„Tokiu būdu galimai įžeistas (...) prokuroras turi polinkį kerštauti“, – kalbėjo G. Danėlius.

„Kodėl prokuroras piktas ant manęs kaip šeškas, man visada buvo mįslė, tai advokatai pabandė surasti tas priežastis“, – sakė R. Kurlianskis.

Tai ne pirmas kaltinamųjų atstovų bandymas nušalinti bylos prokurorą. Pastarąjį kartą bylos tyrėjas bandytas nušalinti dėl to, kad teisme atskleidė detales, susijusias su R. Kurlianskio pervestais 10 tūkst. eurų kaltinamajam Eligijui Masiuliui.

G. Danėlius sakė, kad nereaguodama į prokuroro elgesį teisėjų kolegija sumažino jam keliamus standartus.

J. Laucius teigė, kad paskelbtos aplinkybės žinomos seniai, be to, jos jau minėtos viename iš nepavykusių nušalinimų.

„Nušalinimas tais pačiais argumentais jau yra išspręstas neskundžiama teisėjo nutartimi“, – sakė prokuroras.

„Aš pastebėjau, kad gynybai procesinė prokuroro veikla netinka. (...) Tai yra aštuntas mano nušalinimas, pradėtos keturios civilinės bylos, kurios baigėsi niekuo“, – pridūrė jis.

„Drįsčiau teigti, kad gerbiamas advokatas Danėlius bando nušalinti mane ne dėl aplinkybių ir priežasčių, kurios leistų sakyti, kad prokuroras yra šališkas, bet dėl sąžiningos ir ganėtinai profesionalios prokuroro veiklos“, – tvirtino J. Laucius.

Sprendimą dėl prokuroro nušalinimo teismas turėtų paskelbti penktadienį priešpiet.

Politinės korupcijos byloje R. Kurlianskis kaltinamas davęs kyšių politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą. Kaltinamieji kaltės nepripažįsta ir teigia, kad tyrimas vykdytas tendencingai.

Byloje be R. Kurlianskio taip pat kaltinami buvęs Liberalų lyderis ir buvęs Seimo narys Eligijus Masiulis, eksparlamentarai Šarūnas Gustainis ir Vytautas Gapšys.

Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių.

Kaltinimai byloje oficialiai pateikti ir pačiam koncernui „MG Baltic“, Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui.