Raimondas Kurlianskis: „Verslas nuosekliai demonizuojamas ir dirbtinai kriminalizuojamas“
Prieš teis­mą sto­jęs ir par­ody­mus teis­mui pra­dė­jęs duo­ti bu­vęs kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis sa­ko, kad vers­las de­mo­ni­zuo­ja­mas ir dirb­ti­nai kri­mi­na­li­zuo­ja­mas. Pre­ky­ba po­vei­kiu ir pa­pir­ki­mu kal­ti­na­mas bu­vęs kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas R. Kur­lians­kis pir­ma­die­nį pra­dė­jo duo­ti par­ody­mus teis­mui, kal­ti­na­ma­sis skai­to iš anks­to pa­si­ruoš­tus už­ra­šus.

„Gerbiu kolegiją, sutinku ir pageidauju duoti parodymus. Man nesuprantami kaltinimai, todėl negaliu išreikšti pozicijos dėl kaltės“, – sakė R. Kurlianskis, tačiau jis netrukus pareiškė esąs įsitikinęs, kad nusikaltimų nepadarė.

„Buvau ir esu įsitikinęs kad verslas, kaip mokesčių valstybei generatorius, turi bendrauti su politikais. Pastaruoju metu verslas nuosekliai demonizuojamas ir dirbtinai kriminalizuojamas“,– sakė kaltinamasis.

Jis nurodė, kad kaltinamajame akte klaidingai įvardijamas „MG Baltic“ viceprezidentu, nes tokių pareigų nėjo, niekada nebuvo sudaryta sutartis, nebuvo mokamas darbo užmokestis.

„Kaip fizinis asmuo negalėjau atstovauti koncernui, vienintelės sąsajos su „MG Baltic“, – valdybos nario pareigos. Ją sudarė šeši nariai, vienas iš šešių buvau“, – sakė R. Kurlianskis.

Jis taip pat teisme pareiškė, kad 90 tūkst. eurų buvusiam liberalų lyderiui Eligijui Masiuliui jis perdavė kaip paskolą, o ne kyšį.

„90 tūkst. eurų paskolinau asmeniškai Masiuliui“, – Vilniaus apygardos teismo posėdyje sakė R. Kurlianskis.

Jis sakė nesidomėjęs, kam konkrečiai bus naudojami pinigai.

R. Kurlianskis teigė neabejojęs, kad pinigai bus grąžinti su palūkanomis, jis pasitikėjęs E. Masiuliu.

„Paskola nebuvo susijusi su politiko principais ar poelgiais“, – pareiškė R. Kurlianskis.

Jis tikino, politikui skolino būtent 90 tūkst. eurų, o ne per 106 tūkst. eurų – ši suma nurodyta kaltinamajame akte.

„Patikinu, kad perdaviau 90 tūkst. eurų, kiek jis prašė. Tai, kad (nurodyti) 106 tūkst., parodo, kad baudžiamasis persekiojimas nėra sąžiningas“, – sakė jis.

R. Kurlianskis taip pat pareiškė, kad pasinaudos teise neatsakinėti į teismo, prokuroro, advokato, kitų kaltinamųjų klausimus, o teiks papildomus paaiškinimus tik tada, kai teisme bus ištirta visa bylos medžiaga.

Jis teismui pasakojo, kad ne vieną yra skolinęs pinigus fiziniams, ar juridiniams asmenis.

R. Kurlianskis vardijo, kad jau 2001–2002 metais ir vėliau skolino 100 tūkst. 300 tūkst. litų, 460 tūkst. litų sumas, vardijo fizinių asmenų vardus ir pavardes. Pasak kaltinamojo, visos suteiktos paskolos buvo įformintos įstatymų nustatyta tvarka.

Vadino progresyviu liberalu

R. Kurlianskis teisme sakė, kad E. Masiulį vertino kaip progresyvų liberalą, o į jo vadovaujamos LNK televizijos laidas buvęs Seimo narys buvo kviečiamas taip pat, kaip ir kiti politikai.

„Politikai kviečiami į televiziją ir tai normalu. Eligijų Masiulį pažįstu ir jam simpatizuoju, kaip progresyviam liberalui“, – sakė R. Kurlianskis.

„E. Masiulio dalyvavimas laidoje yra natūralus ir neišsiskiriantis iš konteksto“, – sakė jis, ir pridūrė, kad laidose taip pat dalyvavę teisėsaugos ir žvalgybos vadovai.

Prokurorai kaltina R. Kurlianskį, kad jis tiesiogiai ir netiesiogiai davęs kyšių buvusiam Liberalų sąjūdžio lyderiui E. Masiuliui, eksliberalui Šarūnui Gustainiui bei buvusiam Darbo partijos pirmininkui Vytautui Gapšiui.

Jis yra pirmasis iš teismo apklausiamų kaltinamųjų.

Politinės korupcijos byloje taip pat teisiami buvę ir dabartiniai Seimo nariai, partijų atstovai kaltės dėl pateiktų kaltinimų nepripažįsta, tačiau visi sutinka duoti parodymus teismui.

R. Kurlianskis kaltinamas papirkimu ir prekyba poveikiu. Anot prokuratūros, galimus nusikaltimus jis vykdė nuo 2015 metų liepos iki 2016 metų gegužės 10 dienos.

R. Kurlianskis kaltinamas davęs kyšių buvusiam Liberalų sąjūdžio lyderiui Eligijui Masiuliui, eksliberalui Šarūnui Gustainiui bei buvusiam Darbo partijos pirmininkui Vytautui Gapšiui.

Teisėsauga įtaria, kad verslininkas taip siekė koncernui naudingų sprendimų priėmimo Seime – svarstant ir priimant Vartojimo kredito įstatymo projektą, Seimo nutarimą dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Kelias Vilnius – Utena“.

Buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas taip pat kaltinamas siekęs paveikti pasiūlymą dėl Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projekto pakeitimo ir išbraukti iš Vilniaus savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimą dėl paminklo Jonui Basanavičiui. Šiais klausimais R. Kurlianskis kaltinamas bandęs veikti per E. Masiulį.

Be to, R. Kurlianskis kaltinamas davęs bendros 27,1 tūkst. eurų vertės kyšius buvusiam Seimo nariui V. Gapšiui. Teisėsauga teigia, kad už dalį šios sumos padaryta nuolaidų už per koncernui priklausančias televizijas transliuotą Darbo partijos politinę reklamą, kita dalis lėšų užmaskuota kaip parama viešajai įstaigai.

Kaltinamieji sako, kad tyrimas vykdytas tendencingai. Buvęs liberalų lyderis E. Masiulis tikina, kad pas jį rasti pinigai buvo R. Kurlianskio paskola.