R. Kurlianskis, E.Masiulis ir V. Gapšys sutiko duoti parodymus teismui
Po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je tei­sia­mi bu­vęs kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis ir bu­vę Sei­mo na­riai Eli­gi­jus Ma­siu­lis bei Vy­tau­tas Gap­šys su­ti­ko duo­ti par­ody­mus jų by­lą nag­ri­nė­jan­čiam Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

Prokuroras Justas Laucius kelias valandas posėdyje skelbė kaltinamąjį aktą, po to kaltinamieji vienas po kito pasisakė dėl šių kaltinimų.

R. Kurlianskis tvirtino nesuprantantis kaltinimų, esą jie daugiaprasmiai, tačiau galiausiai pareiškė esąs pasiruošęs ir duos parodymus teismui, tai gali daryti jau kitame posėdyje.

Panašiai kalbėjo ir E. Masiulis.

„Man pateiktus kaltinimus sunkiai suvokiu, jie dažnai prasilenkia su realybe. Nurodytų kaltinimų nepripažįstu, to nepadariau, tačiau esu pasiruošęs duoti parodymus“, – teismui pareiškė buvęs Seimo narys.

Duoti parodymus sutinka ir kitas kaltinamasis – V. Gapšys. Jis kaltės taip pat nepripažįsta.

Prokuroras paskelbė, kuo kaltinamas verslo koncernas „MG Baltic“, Darbo partija, Liberalų sąjūdis, buvę Seimo nariai E. Masiulis, V. Gapšys, Šarūnas Gustainis, dabartinis parlamentaras Gintaras Steponavičius bei buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas R. Kurlianskis.

R. Kurlianskis kaltinamas papirkimu ir prekyba poveikiu. Anot prokuratūros, galimus nusikaltimus jis vykdė nuo 2015 metų liepos iki 2016 metų gegužės 10 dienos.

R. Kurlianskis kaltinamas davęs kyšius buvusiam Liberalų sąjūdžio lyderiui E. Masiuliui, eksliberalui Š. Gustainiui bei buvusiam Darbo partijos pirmininkui V. Gapšiui.

Teisėsauga įtaria, kad verslininkas taip siekė koncernui naudingų sprendimų priėmimo Seime – svarstant ir priimant Vartojimo kredito įstatymo projektą, Seimo nutarimą dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Kelias Vilnius – Utena“.

Buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas taip pat kaltinamas siekęs paveikti pasiūlymą dėl Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projekto pakeitimo ir išbraukti iš Vilniaus savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimą dėl paminklo Jonui Basanavičiui. Šiuos klausimus R. Kurlianskis kaltinamas bandęs veikti per E. Masiulį.

R. Kurlianskui inkriminuojami nusikaltimai pateikiami užfiksuoti minučių tikslumu. Prokuroras taip pat paskelbė, kad R. Kurlianskis automobilyje E. Masiuliui perdavė pinigų.

R. Kurlianskis taip pat kaltinamas davęs bendros 27,1 tūkst. eurų vertės kyšius buvusiam Seimo nariui V. Gapšiui. Teisėsauga teigia, kad už dalį šios sumos padaryta nuolaidų už per koncernui priklausančias televizijas transliuotą Darbo partijos politinę reklamą, kita dalis lėšų užmaskuota kaip parama viešajai įstaigai.

Kaltinamieji sako, kad tyrimas vykdytas tendencingai. Buvęs liberalų lyderis E. Masiulis tikina, kad pas jį rasti pinigai buvo R. Kurlianskio paskola.