R. Baškienė paaiškino, kaip atsidūrė skandalingoje nuotraukoje su taikiniu
Penk­ta­die­nį, svars­tant LRT įsta­ty­mo pa­tai­sas, ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je par­la­men­ta­rai Ar­tū­ras Skar­džius, Ag­nė Ši­rins­kie­nė bei Ri­ma Baš­kie­nė įam­žin­ti su tai­ki­niu ran­ko­se ir šyp­se­no­mis vei­duo­se. LRT.lt fo­tog­ra­fo da­ry­to­je nuo­trau­ko­je ma­ty­ti, kad virš tai­ki­nio už­ra­šy­ta „Gab­rie­lius“. R. Baš­kie­nė pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai pa­aiš­ki­no, kaip at­si­dū­rė nuo­trau­ko­je. 

„Sausio 11 d. plenarinio posėdžio metu, grįždama į savo darbo vietą, praėjau pro labai besijuokiančius ir į plakatą žiūrinčius kolegas Agnę Širinskienę ir Artūrą Skardžių. Pažvelgiau – taikinys suvarpytas kulkomis. Nesupratau, kas čia galėtų būti juokingo – daug pataikytų ar nepataikytų šūvių kolegoms kėlė juoką?

Tik vėliau atlenkę viršutinę plakato dalį kolegos parodė užrašą „Gabrielius“. Atsitraukiau nuo jų priblokšta, bet jau užfiksuota žiniasklaidos, kaip stovėjusi šalia ir palietusi šį plakatą. Gailiuosi, kad tuo metu priėjau prie žmonių, kurie taip elgiasi ir tuo džiaugiasi, liūdna, kad tai vyksta Seime, kad, tegul ir asmeniškai, bet tokios „dovanos“ dovanojamos ir priimamos, o ir rodomos kitiems“, – išplatintame pranešime aiškina R. Baškienė.

Ji siūlė prisiminti Valstybės politiko elgesio kodeksą, kurio pagrindinės nuostatos: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, pavyzdingumas, atsakomybė ir padorumas.

Pasak Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos, Sausio 12-osios ir 13-osios renginiai neleido jai užmiršti neatsakingo kolegų juoko Seime. „Apie tai diskutavo ir tuo stebėjosi į renginius susirinkę žmonės net ir regionuose – kodėl tokie neatsakingi dalykai vyksta Seime ir dar prieš Sausio 13-ąją? Buvo labai nesmagu, nes pateisinimo tokiam veiksmui – nėra“, – rašo R. Baškienė.

Penktadienį LRT.lt kalbinti A. Širinskienė ir A. Skardžius paaiškino, kad taikinys šmaikšti dovana, išdaiga. A. Skardžius tikino, kad ant plakato užrašytas Gabrieliaus vardas nereiškia Gabrieliaus Landsbergio.

Pats G. Landsbergis neabejojo, kad plakate vaizduojamas buvo jis. Parlamentaras tikino, kad šeštadienį R. Baškienė nuoširdžiai jo atsiprašė.