Prostitutei sąvadautojas rado fiktyvų vyrą iš Nigerijos
Ape­lia­ci­nis teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti lais­vės at­ėmi­mo baus­mes dviem už pre­ky­bą žmo­nė­mis nu­teis­tiems bend­ri­nin­kams ir ni­ge­rie­čiui, sie­ku­siam su­da­ry­ti fik­ty­vią san­tuo­ką.

Nors teismas šiek tiek sumažino nukentėjusiosioms priteistą neturtinės žalos dydį, Arūnas Zurza už prekybą žmonėmis, įtraukimą į prostituciją, pelnymąsi iš kito žmogaus prostitucijos nuteistas aštuoneriems metams, o jo bendrininkas Janas Valentinovičius už prekybą žmonėmis ir pelnymąsi iš prostitucijos kalės ketverius su puse metų.

Nigerijos pilietis Peteris Oluwaseunas Omotosho už prekybą žmonėmis nuteistas kalėti trejus metus.

Bylos duomenimis, 2016 metais A. Zurza ir J. Valentinovičius nukentėjusiąją R. B. įtraukė į prostituciją ir pelnėsi iš jos.

Už seksualines paslaugas moters uždirbtus pinigus pasiimdavo sąvadautojai ir pasidalindavo tarpusavyje, o R. B. gavo tik nedidelę pinigų dalį, rašoma apeliacinio teismo nutartyje.

Vėliau, pasinaudodami jos pažeidžiamumu, sąvadautojai pasiūlė moteriai sudaryti fiktyvią santuoką su Nigerijos piliečiu, kad šis gautų leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

A. Zurza prie Vilniaus autobusų stoties suorganizavo R. B. ir užsieniečio susitikimą, įkalbinėjo moterį žadėdamas 4 tūkst. eurų atlygį. Vėliau nukentėjusiajai sumokėtas 400 eurų avansas.

Nuosprendyje teigiama, kad nigerietis paėmė moters asmens dokumentus ir sumokėjo jai bei sąvadautojams. Likusią žadėtą sumą, 3,6 tūkst. eurų, P. O. Omotosho pažadėjo perduoti Kauno oro uoste, prieš skrydį į Daniją, kur turėjo įvykti santuoka.

Užsienietis savo ir R. B. vardu įsigijo lėktuvo bilietus, už 10 eurų nupirko vyrišką ir moterišką žiedus bei atvežė pastarąjį moteriai pasimatuoti.

Fiktyvios santuokos sudaryti nepavyko, nes R. B. 2016 metų gegužės 25 dieną atsisakė vykti į Daniją.

Nustatyta, kad A. Zurza ir J. Valentinovičius į prostituciją galėjo įtraukti iš viso septynias moteris.

Sąvadautojai pasinaudodavo jų pažeidžiamumu, priklausomybėmis nuo narkotikų ar alkoholio, jas apgyvendindavo išnuomotuose butuose bei internete patalpindavo skelbimus apie moterų teikiamas paslaugas.

Dviem nukentėjusiosioms neturtinei žalai atlyginti nuteistieji solidariai turės atlyginti atitinkamai 1 tūkst. ir 4 tūkst. eurų.