Proputiniškiems atlikėjams durų į Lietuvą nežada užtrenkti
Sei­mo na­rių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) at­sto­vų Lau­ry­no Kas­čiū­no ir Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio ini­cia­ty­va užd­raus­ti pro­pu­ti­niš­kiems at­li­kė­jams at­vyk­ti į Lie­tu­vą Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) ne­ža­vi. Dip­lo­ma­tai tei­gia, kad „juo­die­ji są­ra­šai“ – kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė.

Parlamentarai kreipėsi į užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, ragindami patvirtinti nuostatas, pagal kurias atlikėjai, viešai arba per savo kūrybą išsakantys paramą agresyviai Rusijos ar kitos valstybės vykdomai užsienio politikai arba kvestionuojantys Lietuvos sąjungininkų teritorinį vientisumą, būtų įtraukti į nepageidautinų asmenų sąrašą ir negalėtų atvykti bei organizuoti savo pasirodymus Lietuvoje.

Laurynas Kasčiūnas LŽ sakė, kad egzistuojančių nuostatų ir atlikėjų vertinimo kriterijų matęs nėra: „Kriterijus turi Užsienio reikalų ministerija ir jeigu koks prašymas ateina, pagal juos yra vertinama. Aš jų nesu matęs, bet argumentacijoje išryškėja toks vienas momentas. Jeigu dainininkas savo kūryboje tiesiogiai deklaruoja su Lietuvos teritoriniu vientisumu nesusijusius dalykus, kaip Gazmanovo dainoje „Mes visi gimę SSRS“, tai užsidega lemputė ir žmogus nėra įleidžiamas.“

Politikas tvirtino, kad kūryboje deklaruojamo kėsinimosi į Lietuvos teritorinį suverenumo nepakanka vertinant atlikėjų, dažniausiai atvykstančių iš Rusijos, galimybę koncertuoti ir pasirodyti Lietuvoje. „Timati ar koks Kirkorovas tokių dainų nedainuoja, bet, pavyzdžiui, sistemiškai važiuoja į okupuotą Krymą, dainuoja koncertuose ten, skirtuose Krymo prijungimo metinėms ir tokiu būdu legitimuoja visą šitą Rusijos įvykdytą karinę intervenciją ir karinę okupaciją. Bet pagal tokią siaurą sampratą tai jau nebėra priešstata Lietuvos teritoriniam vientisumui“, – siūlymą komentavo Seimo narys.

Tačiau Vladimiro Putino režimui palaikymą reiškia ne vien Rusijos atlikėjai. Lietuvoje prieš kelis mėnesius koncertavęs legendinės britų psichodelinio roko grupės „Pink Floyd“ narys Rogeris Watersas dar prieš koncertą Kaune yra išreiškęs palaikymą Rusijos vykdomai politikai ir jos lyderiui. Beveik iš karto po koncerto Kaune atlikėjas interviu leidiniui „Izvestija“ tvirtino, kad Rusija turi visas teises į Krymą, o Maidanas – Jungtinių Valstijų surežisuota revoliucija.

Laurynas Kasčiūnas teigė, kad Rogerio Waterso atvejis yra kitoks dėl to, kad jis – ideologinis kairysis ir nėra koncertavęs Kryme.

„Waterso atvejis yra kitoks. Tai yra ideologinis kairysis, kuris žiūri per kairiuosius akinius, kuriam Amerika imperialistai, o Rusija – ta, kuri gelbėja pasaulį nuo imperializmo. Bet tai yra ideologinis kairysis, kuris, beje, nekoncertavo Kryme. Jis važiavo į Rusiją, bet kalbama apie tai, kaip jis mato tą paveikslą. Ideologiškai kairuolis, leftistas. Ten daug visokių nesusipratimų, ką mes galime suvokti ir kritikuoti, kas mums nepatinka, bet mes gyvename demokratinėje visuomenėje, be abejo. Aš šiek tiek to nežinojau, dabar tuo nusivyliau, bet nekelčiau klausimo, kodėl jis negalėtų atvykti į Lietuvą, nes jis nėra aptarnaujantis Putiną“, – tvirtino Seimo narys.

Seimo narys LŽ tikino dvigubų standartų čia neįžvelgiąs: „Jis nekoncertuoja Kryme ir aš negirdėjau jo dainų, kuriose jis girtų Putiną, girtų rusiškąjį imperializmą, dalyvautų kažkokiose akcijose. To nėra. Jis tiesiog komentaruose mūsų požiūriu kalba vėjus, kairiąsias nesąmones. Tai žodžio laisvė yra, tegul jis kalba kiek nori, dabar Lietuvoje sumažėjo jo pasekėjų, bet tai nėra dvigubi standartai, jis neuždirba iš kontraktų su Krymu, aš juos atskirčiau, šiuos atvejus.“

Tačiau Laurynas Kasčiūnas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad pasiūlymu siekiama skatinti kreipti dėmesį ne vien į atlikėjų kūrybą, bet ir šių poziciją, kur jie pasirodo. „Net nesinori labai žiūrėti į kūrybą. Aišku, viena vertus labai svarbu kūryba, kokios žinutės ten yra, ar yra neapykantos kurstymas, ar yra imperinės ambicijos ir panašiai, bet ir tai, kur tu koncertuoji.“

URM LŽ pateikė savo poziciją dėl atlikėjų įleidimo į Lietuvą: „Užsienio reikalų ministerija laikosi nuomonės, jog užsienio valstybės piliečių įtraukimas į „juodąjį sąrašą“ yra kraštutinė priemonė, kurios taikymas privalo būti gerai pagrįstas, neturėtų tapti masiniu reiškiniu ir negali būti laikomas vienintele kovos su Kremliaus propagandą skleidžiančiais atlikėjais priemone. Geopolitinės realijos reikalauja ir koncertų organizatorių, ir jų lankytojų sąmoningumo. Pati veiksmingiausia propagandinių atlikėjų atgrasymo priemonė būtų suvokimas, kad Lietuvoje jų lauks tuščios salės. URM ragina Lietuvos koncertų organizatorius labiau orientuotis į Vakarų atlikėjų renginius arba kviesti tuos Rusijos atlikėjus, kurie nedeklaruoja atviro palaikymo agresyviai Kremliaus politikai Ukrainos atžvilgiu.“

Šiandien kai kurie atlikėjai negali koncertuoti Lietuvoje, nes yra įtraukti į nacionalinį „juodąjį sąrašą“. Žiniasklaidoje nuskambėjo 2016 metų nutikimas, kai Olegas Gazmanovas turėjo nakvoti oro uoste ir nieko nepešęs grįžti į Maskvą.