Prokurorai: Rolandas Paksas kyšį susitarė priimti ne tik savo, bet ir partijos naudai
Pre­ky­bos po­vei­kiu by­lo­je, ku­rio­je tei­sia­mi bu­vęs „tvar­kie­čių“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas ir ži­niask­lai­dos gru­pės „Lie­tu­vos ry­tas“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ged­vy­das Vai­naus­kas, pro­ku­ra­tū­ra kei­čia kal­ti­ni­mą – pro­ku­ro­ras ma­no, kad R. Pa­ksas su­si­ta­rė pri­im­ti ky­šį ne tik sa­vo, bet ir par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ nau­dai.

Penktadienį Vilniaus apygardos teisme įvykusiame baudžiamosios bylos posėdyje prokuroras Gedgaudas Norkūnas pranešė apie kaltinimo keitimą.

„Bylos duomenys leidžia manyti, kad R. Paksas ir G. Vainauskas susitarė, kad G. Vainauskas duos kyšį, o R. Paksas priims savo ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ naudai“, – teisme sakė prokuroras.

G. Norkūnas vėliau BNS sakė, kad kaltinimą keičia remdamasis pačių kaltinamųjų paaiškinimais teisme ir užfiksuotų pokalbių turiniu, juose, be kita ko, kalbama ir apie partijos rėmimą.

G. Vainausko, R. Pakso ir kitų asmenų pokalbius pareigūnai fiksavo slapta.

Nors kaltinimas keičiamas, tačiau partija kaip juridinis asmuo baudžiamojon atsakomybėn netraukiama.

„Čia tik keičiamas nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės, jų aprašymas“, – BNS sakė prokuroras.

R. Paksas stebėjosi prokuroro siekiu keisti kaltinimą.

„Kyšio man įrodyti nebeišeina, tai bandys įrodyti kyšį partijai“, – žurnalistams po posėdžio teisme sakė R. Paksas.

Prokurorai įtaria, kad 2015 metų rugpjūčio pabaigoje būdamas „tvarkiečių“ lyderiu R. Paksas, pasinaudodamas visuomenine padėtimi, pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės institucijoms, valstybės tarnautojams, tiesiogiai pažadėjo juos paveikti ir susitarė priimti 15 tūkst. eurų kyšį iš G. Vainausko. Abu asmenys kaltinami dėl prekybos poveikiu.

Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), duomenų apie tai, kad pinigai būtų perduoti, atliekant ikiteisminį tyrimą negauta. Tačiau, pasak STT, Baudžiamojo kodekso dispozicijoje kvalifikuoti šią nusikalstamą veiką tiesiog pakanka susitarimo ir pažado.

Teisėsauga įtaria, kad už kyšį R. Paksas turėjo paveikti statybų inspektorius, jog šie kuo skubiau, nesudarydami procedūrinių kliūčių, leistų naudoti naują parduotuvę „Norfa“ Prienuose. Teisėsauga nurodo, kad statant parduotuvę buvo pažeidimų, tačiau jie pašalinti.