Prokuratūra nepradės tyrimo dėl Mariaus Ivaškevičiaus pasisakymų
Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras, pa­ti­kri­nęs sos­ti­nės aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jų pri­im­tą nu­ta­ri­mą at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ra­šy­to­jo Ma­riaus Ivaš­ke­vi­čiaus pa­si­sa­ky­mų 2018 m. gruo­džio 28 d. trans­liuo­to­je Lie­tu­vos ra­di­jo lai­do­je, pa­tvir­ti­no jo tei­sė­tu­mą ir pa­grįs­tu­mą bei pa­li­ko nu­ta­ri­mą ga­lio­ti.

Tokį sprendimą Vilniaus AVPK pareigūnai priėmė išnagrinėję vieno pareiškėjo skundą ir nustatę, kad rašytojas nepadarė veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, rašoma pranešime spaudai.

Nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę (Baudžiamojo kodekso 170 str.) bei dėl galimo šmeižimo (Baudžiamojo kodekso 154 str.) konstatuojama, kad rašytojas Lietuvos radijo laidoje tik išsakė savo nuomonę apie idėjas, susijusias su susiskaldžiusios Lietuvos visuomenės vienijimu.

Kaip rašėme anksčiau, vasario 11 d. Prokuratūra paskelbė atsisakiusi pradėti ikiteisminį tyrimą dėl rašytojo Mariaus Ivaškevičiaus romane „Žali“ išsakytų teiginių apie Lietuvos partizaninę kovą ir vieną jos vadovų – generolą Joną Žemaitį. 32 žmonių pateiktą prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras nusprendė, kad nepadaryta veiksmų, turinčių nusikalstamos veikos požymių.

Dėl romano „Žali“ buvusių politinių kalinių ir tremtinių organizacijos reikalavo atšaukti M. Ivaškevičiui skirtą Nacionalinę premiją. Autoriaus pusėn stojo Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba, akcentavusi, kad žodžio ir apskritai kūrybos laisvė yra viena iš pamatinių žmogaus teisių.