Prisiekė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas
Šian­dien Sei­mo po­sė­dy­je pri­sie­kė nau­ja­sis kul­tū­ros mi­nis­tras Min­dau­gas Kviet­kaus­kas. Prie­sai­ką pri­ėmė Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

Vadovaudamasi Konstitucija ir atsižvelgdama į Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio teikimu M. Kvietkauską į šias pareigas Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dekretu paskyrė nuo gruodžio 22 d.

Septynioliktojoje Vyriausybėje naujuoju kultūros ministru M. Kvietkauskas buvo paskirtas, kai iš šių pareigų atsistatydino Liana Ruokytė-Jonsson, rašoma pranešime spaudai.

Literatūrologas, mokslų daktaras M. Kvietkauskas 2008–2018 m. dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriumi.

Remiantis Konstitucijos 93 straipsniu, pradėdami eiti savo pareigas, Ministras Pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato Vyriausybės įstatymas.