Prie Vyriausybės rūmų – protestas prieš žiniasklaidos suvaržymus
Vil­niaus Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė­je prieš­ais Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės rū­mus ren­gia­mas pro­tes­tas „Tie­sos ne­už­til­dy­si“ prieš ži­niask­lai­dos su­var­žy­mus.

Protesto metu reikalaujama, kad Vyriausybė kuo skubiau atšauktų prieigos prie Registrų centro informacijos apribojimus žiniasklaidai; atšauktų LRT valdymo politizavimo procesą; paviešintų Vyriausybės posėdžio įrašą, kurio reikalauja žiniasklaida; pasižadėtų, jog visuomenei ir žiniasklaidos atstovams nebus uždrausta matyti viešų asmenų deklaracijas; pasižadėtų, kad nebus vykdomi bandymai kontroliuoti laisvos žiniasklaidos turinį.

Protesto mitinge dalyvauja žiniasklaidos atstovai, pilietiški visuomenės aktyvistai, politinių partijų jaunimo atstovai.

Organizatoriai protestą vadina tyliuoju, per jį rengiama simbolinė tylos minutė spaudos laisvei, taip pat uždegamos žvakutės, kaip pagarbos laisvai žiniasklaidai simbolį, išreikškiant viltį, kad žiniasklaidos suvaržymai baigsis.

Tada planuojami pasisakymai tų, kurie nesutinka su žiniasklaidos suvaržymais.

***

„Pastarosios dienos parodė, jog Lietuvos žiniasklaidos laisvei skamba pavojaus varpai. Vakar Vyriausybė nepritarė įstatymo projektui, leidžiančiam žurnalistams neatlygintinai naudotis Registrų centro duomenimis. Šie duomenys yra būtini, norint patikrinti turimus duomenis bene kiekvienam reportažui ar straipsniui.

Esame įsitikinę, kad pasaulyje, kuriame egzistuoja netikros naujienos, propaganda, veši korupcija bei sudaromi neteisėti sandoriai, tokie paieškos įrankiai žiniasklaidai yra būtini, siekiant visuomenei atskleisti tiesą. Draudimu naudotis duomenimis, užkertamas kelias tiriamajam žurnalistiniam darbui, dažnai keliančiam nepatogius klausimus valdžios atstovams ir padedančiam atskleisti valstybę naikinančius melus. Nors premjeras sako, jog stengsis, kad duomenys būtų prieinami viešai, turime parodyti, jog mums ne vis vien ir norime, jog veiksmų būtų imtasi jau dabar. Tačiau reikia ginti ne tik atvirus duomenis.

Užteks ramiai žiūrėti, kaip mindoma žodžio laisvė ir bandoma daryti įtaką „nepatogiai“ žiniasklaidai, kuri viešina naujienas, atveriančias žmonėms akis apie tikruosius tam tikrų valstybės veikėjų kėslus ir veiksmus. Nebegalime taikstytis su norais reguliuoti žiniasklaidos turinį, įvedant teigiamų ir neigiamų naujienų santykį ar kuriamomis specialiosiomis komisijomis“, – apie protesto motyvus pranešė šio renginio organizatoriai.