Prezidentūra savivaldos rinkimus vadina valdančiųjų pralaimėjimu ir opozicijos pergale
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės at­sto­vai sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus va­di­na val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ pra­lai­mė­ji­mu ir opo­zi­ci­jos per­ga­le.

„Laimėjo žmonės, demokratija ir opozicija (...). Žmonės nelinkę palaikyti vykdomos nacionalinės politikos“, – Žinių radijui antradienį sakė prezidentės patarėjas Mindaugas Lingė.