Prezidentūra buvo rengusi instruktažą mokytojams apie priešiškų jėgų įtaką protestams
Pre­zi­den­tū­ra prieš ke­le­rius me­tus švie­ti­mo pro­fe­si­nių są­jun­gų ly­de­riams bu­vo su­ren­gu­si ins­truk­ta­žą, kaip prieš­iš­kos jė­gos ga­li pa­si­nau­do­ti ren­gia­mais pro­tes­tais, tre­čia­die­nį ra­šo dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

2015 metų pradžioje streikuoti susirengusiems mokytojams tuomet teko išklausyti Krašto apsaugos ministerijos atstovus, kurie paaiškino, kokie ideologinio ir informacinio karo pavojai gresia Lietuvai.

„Tada irgi buvome vadinami Rusijos agentais. Bet visą laiką, kai bandai ginčytis arba priešintis neteisingam įstatymui, tampi priešiškų jėgų įrankiu. Čia nieko nauja“, – „Lietuvos rytui“ kalbėjo streikuojančių mokytojų lyderis Andrius Navickas.

Kitos profsąjungos lyderis Audrius Jurgelevičius sakė, kad tuometinis susitikimas jam atrodė keistas. „Po įspėjamojo mokytojų streiko nei iš šio, nei iš to gavome kvietimą į Prezidentūrą. Buvo pabrėžiama, kad nėra ko baimintis ir nervintis. Susitikime dalyvavo kontržvalgybininkai. Jie, iš esmės nepaaiškinę, kodėl tai daro, mums perskaitė paskaitą apie hibridinį karą, šliaužiančią agresiją ir panašius dalykus“, – prisiminė jis.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės spaudos tarnyba plačiau šio susitikimo turinio nekomentavo, tik nurodė, kad jame „buvo aptartos problemos švietimo srityje“.