Prezidentė valdančiuosius ragina neieškoti pavojingų palengvinimų
Sei­me re­gis­truo­tos ini­cia­ty­vos su­ma­žin­ti re­fe­ren­du­mo kar­te­lę ren­gian­tis bal­sa­vi­mui dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės yra ne­at­sa­kin­gas ir pa­vo­jin­gas, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Ji ragina Seimą ieškoti kitų būdų paskatinti gyventojus dalyvauti referendume.

„Seimo siūlomas precedentas sumažinti ypatingą Konstitucinę apsaugą pamatinėms valstybei ir tautai vertybėms yra neatsakingas ir labai pavojingas. Todėl dar kartą raginu valdančiuosius neieškoti dirbtinių ir valstybės sanklodai pavojingų palengvinimų, o rimtai dirbti, kad žmonės ateitų prie balsadėžių“, – išplatintame pranešime teigia D. Grybauskaitė.

Šalies vadovė pabrėžia, kad pirmasis Konstitucijos skirsnis, kuriam dalis parlamentarų siūlo taikyti žemesnius, nei šiuo metu, reikalavimus, įtvirtinami pamatiniai, svarbiausi tautai ir valstybei dalykai, t.y. kalba, vėliava, teritorijos vientisumas, sostinė ar suverenitetas.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas Ramūnas Karbauskis, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, socialdarbiečiai Gediminas Kirkilas bei Juozas Bernatonis ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė siūlo žeminti referendumo kartelę visam Konstitucijos pirmajam skirsniui.

Referendumo įstatymo pataisomis siūloma nustatyti, kad sprendimas dėl aukštesnę apsaugą turinčio Konstitucijos pirmo bei keturiolikto skirsnių pataisų priimamas, jeigu referendume tam pritaria ne mažiau kaip du penktadaliai rinkimų teisę turinčių piliečių.

Šiuo metu Konstitucijos pirmojo ir keturioliktojo skirsnio straipsnius referendumu pakeisti gali daugiau kaip pusė visų balso teisę turinčių piliečių.

Rinkimų teisę Lietuvoje turi maždaug 2,5 mln. piliečių: pusė būtų 1,25 mln. rinkėjų, du penktadaliai – milijonas rinkėjų.

Tokį pasiūlymą valdantieji pateikė, kai Seimas pritarė prezidentės Dalios Grybauskaitės veto įstatymui, kuris būtų mažesnę kartelę nustatęs išimtinai vienam, pilietybę apibrėžiančiam Konstitucijos pirmojo skirsnio 12 straipsniui.

Iniciatyvą atsargiai vertina ir premjeras Saulius Skvernelis, pabrėždamas, kad dėl to politikai gali įsivelti į ginčus su Konstituciniu Teismu, o tai trukdys agituoti žmones balsuoti.

Darbo grupė, suburta pasirengti referendumui dėl dvigubos pilietybės išplėtimo, siūlo referendumą rengti drauge su prezidento rinkimais 2019 metų gegužę.