Prezidentė: Vaiko teisių apsaugos reformai nebuvo pasirengta
Vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­ma yra tei­sin­ga, bet jos įgy­ven­di­ni­mui ne­bu­vo tin­ka­mai pa­si­reng­ta, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Praktiškai matome, kad reforma buvo atlikta po Matuko tragedijos. Ji suformuluota tvarkingai ir gerai. Bet nei lėšų pakankamai buvo skirta, nei pasiruošta socialinių darbuotojų ir jų kvalifikacijos investicija nebuvo atlikta pakankamai. Visas reformos valdymas yra tikrai keliantis priešpriešą, diskusijas ir pasipriešinimą“, – LRT televizijai penktadienį sakė D. Grybauskaitė.

„Manyčiau, kad daugiau problema yra ne pačioje reformoje, o administraciniuose gebėjimuose ir pasiruošimo procese“, – pridūrė šalies vadovė.

Po rezonansą visuomenėje sukėlusių atvejų, kai iš šeimų paimti vaikai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijuoja vaiko teisių apsaugos sistemos pakeitimus. Įvertinti galimoms sistemos spragoms spalio pabaigoje ministerijoje sudaryta darbo grupė kartu su tėvų organizacijų atstovais.

Prie Seimo spalio pabaigoje buvo surengtas protesto mitingas prieš vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką, įsigaliojusią nuo liepos. Protesto dalyviai su šios pertvarkos įtvirtinimu siejo nuskambėjusius vaikų paėmimo atvejus.

Opozicija šią savaitę dėl reformos kvietė pasiaiškinti socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį. Opozicijos atstovai stebisi, kad ministras „vengia prisiimti politinę lyderystę“, bet interpeliacijos kol kas rengti neketina.

L. Kukuraitis tvirtina, kad užtikrinti visas reikiamas pagalbos šeimoms paslaugas reikėtų apie 300 mln. eurų, tačiau kai kurios savivaldybės nesugeba pasiimti ir joms duodamų pinigų.