Prezidentė susitiks ir su premjeru, ir su dviem atleidžiamais ministrais
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį su­si­tiks su mi­nis­tru pir­mi­nin­ku Sau­liu­mi Skver­ne­liu ir dviem iš tri­jų Vy­riau­sy­bės va­do­vo at­lei­džia­mų mi­nis­trų – kul­tū­ros mi­nis­tre Lia­na Ruo­ky­te-Jons­son ir ap­lin­kos mi­nis­tru Kęs­tu­čiu Na­vic­ku.

Premjeras pirmadienį taip pat pranešė teiksiąs ir švietimo bei mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės atstatydinimą, tačiau su ja šalies vadovės susitikimas trečiadienį nėra suplanuotas.

Tai BNS patvirtino prezidentės spaudos tarnyba.

D. Grybauskaitė pirmadienį pareiškė nematanti realių priežasčių Vyriausybei pertvarkyti.

„Vyriausybės pertvarkymas be realių priežasčių kelia daug klausimų, todėl trečiadienį esame suplanavę susitikti su premjeru anksti ryte, ir jeigu dėl vienos ministrės daugmaž aišku, tai dėl kitų norėčiau išgirsti priežastis“, – žurnalistams sakė šalies vadovė.

Prezidentė pabrėžė, kad trijų ministrų atleidimas neišsprendžia šiuo metu svarbiausios – etatinio pedagogų darbo apmokėjimo – problemos.

Dėl šios rugsėjį įvestos sistemos dalis pedagogų streikuoja jau ketvirtą savaitę.

„Manau, kad premjeras mėgina taip savo problemas nustumti ant kitų galvų“, – kalbėjo D. Grybauskaitė.

Premjeras sako, kad pasitiki atleidžiamais ministrais, bet nori duoti naują postūmį reformoms švietimo, kultūros ir aplinkos apsaugos srityse.