Prezidentė: Stasys Jakeliūnas nusišnekėjo
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gia, kad ky­la abe­jo­nių dėl Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­ko Sta­sio Ja­ke­liū­no kom­pe­ten­ci­jos, pa­sta­ra­jam šią sa­vai­tę iš­sa­kius svars­ty­mus, jog vie­nas iš dvie­jų Šve­di­jos ka­pi­ta­lo ban­kų Lie­tu­vo­je tu­rė­tų bū­ti par­duo­tas, pra­ne­ša LRT.

„Pono S. Jakeliūno komentarai dėl tarptautinių investicijų Lietuvos finansinį ir bankinį sektorių kelia jo kompetencijos ir net adekvatumo klausimus. Tokie nusišnekėjimai daro žalą Lietuvos investicinei aplinkai ir šalies reputacijai“, – komentare LRT teigė prezidentė D. Grybauskaitė.

BNS primena, kad 2009 metų ekonominės krizės priežastis analizuojančio komiteto vadovas „valstietis“ S. Jakeliūnas trečiadienį pareiškė, jog Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse yra per didelė Švedijos kapitalo bankų koncentracija, todėl vienas iš dviejų šalyje veikiančių švediškų bankų – SEB arba „Swedbank“ – turėtų būti parduotas.

„Gali būti rekomendacija tokia, kad vienas iš Švedijos bankų galėtų arba turėtų būti ilgainiui parduotas valstybei, kurioje yra euras kaip namų valiuta, kokiam nors strateginiam bankui“, – trečiadienį Seime žurnalistams teigė S. Jakeliūnas.

Parlamentaro teigimu, tokia rekomendacija galėtų būti įrašyta Seimui komiteto išvadose – jos bus pateiktos, baigus prieš dešimtmetį vykusios ekonomikos krizės aplinkybių tyrimą.

Be to, kalbėdamas apie JAV privataus kapitalo fondo „Blackstone“ ketinimus įsigyti banko „Luminor“ kontrolinį akcijų paketą, S. Jakeliūnas trečiadienį LRT televizijai pareiškė, kad „spekuliacinis“ fondas, kuris investuoja į bankus, gali būti trumpalaikė investicija, todėl būtų gerai, jei ilgainiui „Luminor“ taip pat įsigytų strateginis užsienio bankas iš euro zonos.

Premjeras Saulius Skvernelis, reaguodamas į S. Jakeliūno pasisakymus, teigė, kad jie nėra Vyriausybės pozicija.

Pasak premjero, investicijų aplinka šalyje yra palanki, ir ji nepriklauso nuo vieno ar kito politiko pasisakymo. Anot S. Skvernelio, kiekvienas žmogus, įskaitant ir Seimo komiteto pirmininką, gali turėti savo nuomonę, daryti savo išvadas.

Premjeras trečiadienį teigė S. Jakeliūno kompetencija nesuabejojęs.