Prezidentė priėmė teisėjų priesaikas
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė de­kre­tą dėl tri­jų apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų sky­ri­mo ir pri­ėmė jų prie­sai­kas.

Šalies vadovė pažymėjo, kad šiandien išsakyti priesaikos žodžiai – tai kiekvieno teisėjo įsipareigojimas Lietuvos valstybei ir jos žmonėms. Teisė vykdyti teisingumą valstybės vardu – itin didelio pasitikėjimo ženklas ir atsakinga misija. Todėl ją visada turi lydėti atsakomybė, sąžinė ir pasiaukojimas, rašoma pranešime spaudai.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja paskirta Rasa Paulauskaitė, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjais paskirti Janas Maciejevskis ir Linas Virkutis.

Prisiekusiems teisėjams Prezidentė palinkėjo sąžiningu ir profesionaliu darbu stiprinti Lietuvos valstybę ir ginti kiekvieną jos pilietį, teisingumo vykdymo kelyje visada išlikti nepriklausomiems, klausytis įstatymo ir sąžinės.