Prezidentė perdavė senatoriui McCainui skirtą Lietuvos apdovanojimą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vi­zi­to Niu­jor­ke me­tu se­na­to­riaus Joh­no McCai­no naš­lei Cin­di per­da­vė jos vy­rui skir­tą Lie­tu­vos vals­ty­bi­nį ap­do­va­no­ji­mą.

Už nuopelnus Lietuvai velionis senatorius Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi apdovanotas šių metų liepos 6-ąją.

Pasak prezidentės, J. McCainas buvo išskirtinis Lietuvos draugas, visada rėmęs šią valstybę.

„Senatorius itin svariai prisidėjo prie paramos telkimo mūsų šaliai, jos gynybai ir piliečių saugumui“, – sakoma Prezidentūros pranešime.

Paskutinį kartą Lietuvoje J. McCainas lankėsi 2016 metų pabaigoje. Susitikime su šalies vadove kalbėta apie Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos srityje, saugumo padėtį Europoje ir regione.

McCainas mirė šių metų rugpjūtį sulaukęs 81-erių.