Prezidentė pasirašė 2019 metų valstybės biudžetą
Nuo­gąs­ta­vi­mai, kad Pre­zi­den­tū­ra rim­tai svars­to ga­li­my­bę ve­tuo­ti 2019 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą ne­pa­sit­vir­ti­no. Ar­šiai kri­ti­ka­vu­si val­dan­čių­jų par­eng­tą biu­dže­to pro­jek­tą pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vis­gi pa­si­ra­šė 2019 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mą.

„Kitų metų valstybės biudžetas – deficitinis Patvirtintos pajamos, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, siekia 10,59 mlrd. eurų. Išlaidos viršija pajamas 1,106 mlrd. eurų ir sudaro 11,696 mln. eurų. Viso viešojo sektoriaus 2019 m. finansų balansas, planuojama, bus teigiamas ir sudarys 0,4 proc. BVP“, – rašoma Prezidentūros spaudos centro paviešintame pranešime.

Biudžetą parengę valdantieji sako, kad jame numatomas darbuotojų mokesčių mažinimas leis padidinti visų žmonių pajamas, paskatins darbo vietų kūrimą. Kritikai teigia, kad dėl reformų ižde atsivers skylė, kuri neleis tinkamai finansuoti viešojo sektoriaus.

D. Grybauskaitė pirmadienį jau pasirašė Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodra“) perteklinio biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą, o antradienį – Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą.

Praėjusią savaitę prezidentė viešai Dalia Grybauskaitė sukritikavo valdančiuosius, teigdama, jog pasigenda rimtų reformų, o kitų metų biudžetą vadino „pinigų dalybų biudžetu“.

Jos teigimu, ten nėra nei mokesčių reformos, nei jokios kitos reformos. „Išties pinigų padaugėjo, bet reformų realių kaip tokių nėra, daugiau iš vienos kišenės į kitą perdėliojame. To augimo rezultatus šiek tiek padalijame, pabarstome ir mėginame, kad tai tenkintų visus“, – tuomet kalbėjo D. Grybauskaitė.