Prezidentė pasikalbėjo, bet dar neapsisprendė dėl kandidato į ministrus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ku­si su pa­teik­tuo­ju kan­di­da­tu į kul­tū­ros mi­nis­tro pos­tą, li­te­ra­tū­ro­lo­gu Min­dau­gu Kviet­kaus­ku, dar ne­pas­ky­rė jo va­do­vau­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai. „Pre­zi­den­tė spren­di­mą pri­ims ar­ti­miau­siu me­tu“, – po su­si­ti­ki­mo sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Rū­ta Kač­ku­tė.

42 metų literatūrologas poetas M. Kvietkauskas – buvęs ilgametis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vadovas, šiai mokslo įstaigai vadovavęs 2008 – 2018 metais. Šiuo metu M. Kvietkauskas dirba minėto instituto direktorės pavaduotoju.

Aš norėčiau versti naują puslapį, pradėti iš naujo ir konkrečiau šitos buvusios situacijos nesinorėtų komentuoti, tiesiog labai norėčiau telkti visą kultūros bendruomenę laukiantiems darbams, vienyti ją.

M. Kvietkauskas Vilniaus universitete yra baigęs lietuvių kalbos ir literatūros studijas, studijavęs judaiką Oksfordo universiteto Hebrajų ir judaikos studijų centre, yra kelerius metus dirbęs žurnalo „Metai“ redakcijoje.

„Esu kultūros srities žmogus, ne vienus metus joje dirbu. Man pažįstama ši sritis ir kaip administratoriui, ir kaip kūrėjui, ir kaip tyrėjui. Visas jėgas ir toliau sieksiu skirti šiai sričiai. Labai džiaugiuosi tuo pasitikėjimu, kurį man parodė premjeras, ir tikiuosi, kad parodys prezidentė“, – po susitikimo su prezidente žurnalistams sakė M. Kvietkauskas.

M. Kvietkausko kandidatūrą pirmadienį pateikė premjeras Saulius Skvernelis. Kandidatas į kultūros ministro postą spėjo susitikti ne tik su juo, tačiau ir su „valstiečių“ lyderiu, Seimo Kultūros komiteto pirmininku Ramūnu Karbauskiu bei aptarti svarbiausius kultūros srities klausimus, tačiau konkrečius planus kandidatas žada atskleisti tik po prezidentės sprendimo.

„Valstiečių ir žaliųjų sąjunga man yra partija, kurios Vyriausybėje aš ketinu dirbti, taigi aš esu susipažinęs su pagrindiniais programos principais ir ketinu juos tęsti“, – žurnalistams teigė M. Kvietkauskas.

„Šiuo metu dar nelabai norėčiau detalizuoti, iš tikrųjų esu laukimo būklėje, laukiu kandidatūros patvirtinimo, su kai kuo man dar reikia ir detaliau susipažinti, taigi savo detalesnius žingsnius galėčiau komentuoti tada, kai jau bus galutinai patvirtinta mano kandidatūra“, – pridūrė jis.

Kandidatas į kultūros ministro postą užsiminė, kad Kultūros strategija iki 2030 metų yra vienas svarbiausių jo laukiančių darbų. Šią strategiją vienu svarbiausių savo darbų laiko ir dar ministrės pareigas einanti Liana Ruokytė-Jonsson. Ją pakeisti turėsiantis M. Kvietkauskas ministrės darbus vertina teigiamai.

„Manau, kad kultūros ministrė pradėjo labai strategiškai svarbius darbus, nelengvus darbus. Tokius darbus vykdant visaip gali susiklostyti situacija. Aš norėčiau versti naują puslapį, pradėti iš naujo ir konkrečiau šitos buvusios situacijos nesinorėtų komentuoti, tiesiog labai norėčiau telkti visą kultūros bendruomenę laukiantiems darbams, vienyti ją“, – pridūrė jis.

Kaip ir dabartinė ministrė L. Ruokytė-Jonsson prieš pradėdama eiti pareigas, taip ir pateiktasis kandidatas M. Kvietkauskas neturi jokios politinės patirties, tačiau iššūkio kandidatas sakosi nebijantis.

„Kas yra toji politinė patirtis? Čia yra klausimas. Man atrodo, kultūra savaime yra politika. Tai yra darbas viešai erdvei, tai yra darbas visuomenei ir įgūdžiai darbo visuomenei persikelia taip pat ir į politinius įgūdžius. Nematyčiau čia didelės prieštaros“, – Prezidentūroje žurnalistams teigė M. Kvietkauskas.