Prezidentė paragino skelbti paliaubas
Prieš pra­si­de­dant nau­ja­jam po­li­ti­niam se­zo­nui, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­agi­no Sei­mo na­rius dirb­ti su­telk­tai, o par­ti­jas – liau­tis rie­tis, nes to­kia tar­pu­sa­vio ko­va silp­ni­na tiek pa­čius po­li­ti­kus, tiek vals­ty­bę. Ar ša­lies va­do­vės žo­džiai pa­sieks sei­mū­nų au­sis, par­odys at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį pra­si­dė­sian­ti ru­dens se­si­ja.

Į Seimą susitikti su parlamento vadovybe vakar atvykusi šalies vadovė politikams buvo griežta. Ji negailėjo kritikos jų darbams bei tarpusavio santykiams ir priminė atsakomybę šalies piliečiams. Prezidentės teigimu, Seimas turėtų siekti, kad žmonės jį įsimintų dėl vertingų reformų, bet ne dėl konfliktų, kurie tęsiasi dar nuo pavasario sesijos. Skirtingų nuomonių, anot jos, turi būti, tačiau negalima visų jėgų skirti santykių aiškinimuisi.

„Tai kelia pavojų politikams prieš rinkimus prarasti žmonių pasitikėjimą, dėl to kyla nepasitikėjimas valstybe, o to negalime sau leisti“, – pažymėjo D. Grybauskaitė.

Dalia Grybauskaitė: „Tai kelia pavojų politikams prieš rinkimus prarasti žmonių pasitikėjimą, dėl to kyla nepasitikėjimas valstybe, o to negalime sau leisti.“

Taika geriau nei karas

Prezidentės akimis, kartais atrodo, kad įstatymų leidybos darbai yra nustelbiami erzelyno, konfliktų, dviejų didžiausių parlamentinių partijų – valdančiųjų „valstiečių“ ir opozicinių konservatorių – santykių aiškinimosi. „Žmonės mato konfliktišką destruktyvumą, tai, kad karai nekuria jokio pozityvo ir produkto, ir smerkia abi šalis. Toks elgesys tikrai nesukurs pozityvesnio požiūrio į politiką“, – kalbėjo D. Grybauskaitė. Jos teigimu, atsakomybė dėl tokios situacijos gula ant visų politinių partijų ir politikų pečių.

Šalies vadovė atkreipė dėmesį į tai, kad dėl kylančių konfliktų pastaruoju metu smunka tiek Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS), tiek Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) reitingai. D. Grybauskaitė taip pat kritikavo Seimą dėl nekokybiškai parengiamų kai kurių įstatymų projektų, nenoro atsižvelgti į paties parlamento teisininkų perspėjimus, kad iniciatyvos gali prieštarauti šalies Konstitucijai. „Tokio nesiskaitymo su Konstitucija atsiranda vis daugiau“, – pabrėžė prezidentė. Politikams ji linkėjo „dar kartą pagalvoti, ar karas dėl karo vertesnis negu stipresnė ar silpnesnė taika ir bendras darbas kuriant įstatymus, kurių reikia Lietuvos žmonėms“.

Situaciją mato skirtingai

Komentuodamas prezidentės žodžius LVŽS lyderis ir frakcijos Seime seniūnas Ramūnas Karbauskis vakar tikino, kad tarp valdančiųjų ir opozicijos „jokių karų nėra“. Pasak jo, oponentai konservatoriai tiesiog pateko į konflikto būseną, iš kurios negali išeiti dėl savo ankstesnių tikslų išardyti valdančiąją koaliciją ir skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus. R. Karbauskio manymu, konfliktuodami su „valstiečiais“ konservatoriai siekia pridengti partijos vidaus problemas, susijusias su kandidato į prezidentus rinkimais. „Valstiečių“ lyderis teigė, kad LVŽS yra pasirengusi dirbti su opozicija, tačiau ši esą turėtų kalbėtis dėl įstatymų projektų, pati siūlyti iniciatyvas ir balsuoti kartu.

TS-LKD vadovas ir frakcijos Seime seniūnas Gabrielius Landsbergis sakė pasigedęs prezidentės dėmesio demokratijos suvaržymams, pirmiausia – opozicijos teisių pažeidimams. „Visos politinės jėgos privalo turėti lygias teises. Dabar to nėra. Tikiuosi, jog prezidentė neturėjo galvoje, kad Lietuvoje neturėtų likti opozicijos“, – „Lietuvos žinioms“ sakė jis.

G. Landsbergis tikino, kad „iš principo“ konservatoriai yra pasirengę palaikyti gerus valdančiųjų pasiūlymus, bet niekada nepritars ketinimams uždaryti rajonų ligonines ar mažinti mokytojų atlyginimus. „Susitarti galima tik tada, kai yra kita šalis, kuri nori tvaraus sprendimo. Jei tokio siekio nėra, tai ir susitarimo nebus“, – teigė politikas. Jis pažymėjo, kad nukrito ne tik minėtų dviejų partijų, bet ir pačios prezidentės reitingas. G. Landsbergis sakė tai siejantis su R. Karbauskio inicijuotais parlamentiniais tyrimais, nukreiptais prieš šalies vadovę. „Prezidentė nėra virš politikos, ji yra politikos dalyvė“, – dėstė jis.

Dialogo ženklų nematyti

Mykolo Romerio universiteto dėstytojos Rimos Urbonaitės nuomone, prezidentė nepasakė nieko nauja, tik dar kartą atkreipė dėmesį į tai, kad politikos turinį užgožė asmeninių santykių aiškinimasis.

„Ji vėl akcentavo, kad rietenas reikėtų palikti nuošalyje ir, jei įmanoma, imtis darbo. Žinoma, niekada nebus taip, kad valdantieji ir opozicija eis išvien. Opozicijos darbas ir yra kritikuoti. Bet klausimas, ar vieni kitus kritikuoja dėl turinio, dėl to, kad mato skirtingą vienos ar kitos problemos sprendimo būdą, ar tai tėra kažkoks asmeninis persekiojimas. Akivaizdu, kad vyrauja antras variantas“, – „Lietuvos žinioms“ sakė politologė.

Jos akimis, kol kas nei „valstiečiai“, nei konservatoriai nerodo jokių dialogo ženklų. Pasak R. Urbonaitės, keisčiausiai elgiasi „valstiečiai“, kurie kaskart, kai jiems priekaištaujama, rodo į konservatorius sakydami „ir jie darė tą patį“.

„Taip jie patys save prilygina konservatoriams, kurie esą yra niekam tikę. Valdantiesiems, savo rankose turintiems galios svertus, nusileisti iki to paties lygmens yra tiesiog nesolidu“, – tvirtino politologė. Jos teigimu, kadenciją baigiančios prezidentės žodis valdantiesiems nėra labai svarbus, todėl bus mėginama ją ignoruoti. „Kita vertus, D. Grybauskaitės reitingai vis dar yra vieni aukščiausių. Todėl visiškai jos nepaisyti būtų neprotinga. Prezidentė tampa svarbi, kai vetuoja Seimo priimtus įstatymus. Tai yra jos galios instrumentas“, – dėstė R. Urbonaitė.