Prezidentė pagerbė Johną McCainą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį pa­li­ko įra­šą Jung­ti­nių Vals­ti­jų (JAV) am­ba­sa­dos užuo­jau­tų kny­go­je, skir­to­je pa­gerb­ti se­na­to­riaus Joh­no McCai­no at­mi­ni­mą.

Pasak šalies vadovės, Lietuva prisimins senatorių Johną McCainą kaip nuoširdų draugą, kurio paramą mūsų šalies nepriklausomybei ir saugumui jautėme nuolatos.

„Senatorius J. McCainas buvo išskirtinis savo šalies patriotas ir lyderis. Jo drąsa ir viso gyvenimo atsidavimas laisvės ir demokratijos vertybėms išliks įkvėpimu Lietuvai bei pasauliui“, – teigiama Prezidentūros pranešime.

Lietuvos žmonių vardu Prezidentė pareiškė nuoširdžią užuojautą senatoriaus artimiesiems

81-erių Vietnamo karo veteranas, parlamentaras J. McCainas mirė pralaimėjęs kovą su smegenų vėžiu. Senate jis dirbo ilgiau kaip tris dešimtmečius.