Prezidentė Niujorke aptarė gynybinį bendradarbiavimą su JAV ir Norvegija
Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė­je Asamb­lė­jo­je Niu­jor­ke (JAV) da­ly­vau­jan­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ap­ta­rė gy­ny­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su JAV ir Nor­ve­gi­ja.

Trišaliame susitikime su Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės sekretoriumi Mike Pompeo ir Norvegijos premjere Erna Solberg aptartos iš Rytų kylančios grėsmės ir transatlantinio saugumo klausimai, daug dėmesio skirta poreikiui užtikrinti regioninę Baltijos valstybių oro gynybą, pranešė prezidentės spaudos tarnyba.

Susitikime taip pat kalbėta energetinio saugumo stiprinimo klausimais, apie regiono energetinį savarankiškumą.

D. Grybauskaitė pabrėžė, kad išgrynintą politiką energetinio saugumo atžvilgiu būtina turėti ir NATO rėmuose. Pasak prezidentės, tai ypač svarbu dabar, kai konvencines grėsmes keičia hibridinis karas, o priklausomybė nuo vienintelio energijos šaltinio tampa politinių manipuliacijų ir šantažo įrankiu.

Jos teigimu, būtina užtikrinti ne tik energetikos šaltinių diversifikavimą, bet ir fizinę energetikos tinklų apsaugą nuo galimų diversijų ar teroristinių išpuolių ir atremti smarkiai dažnėjančias kibernetines atakas, bandymus pažeisti kritinę energetikos infrastruktūrą, vykdyti hibridinių scenarijų prevenciją.

D. Grybauskaitė ketvirtadienį kalbėjo Generalinėje Asamblėjoje. Vizito JAV metu ji taip pat perdavė JAV senatoriaus Johno McCaino našlei Cindi neseniai mirusiam įstatymų leidėjui skirtą Lietuvos valstybinį apdovanojimą.