Prezidentė nenoriai, bet turės nusileisti premjerui?
Vy­riau­sy­bės va­do­vo spren­di­mas vie­nu ypu at­leis­ti tris mi­nis­trus ne­su­lau­kė pa­lai­ky­mo iš Pre­zi­den­tū­ros. Net at­virkš­čiai – pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ko­men­ta­ruo­se gir­di­mas pa­sip­rie­ši­ni­mas. Ar tai iš­virs į Sau­liaus Skver­ne­lio ir pre­zi­den­tės nau­ją konf­lik­tą? Pa­sak po­li­to­lo­go dr. Kęs­tu­čio Gir­niaus pre­zi­den­tė vis tiek tu­rė­tų nusileisti

S. Skvernelis demonstruoja raumenis

Ketvirtą savaitę Lietuvą krečiant mokytojų streikams, premjeras Saulius Skvernelis kirto iš peties – atleido tris ministrus. Kartu su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene iš postų verčiami aplinkos ministras Kęstutis Navickas ir kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. Šis sprendimas nustebino ne tik Seimo opozicines frakcijas, bet ir pačią prezidentę Dalią Grybauskaitę. Pastaroji S. Skvernelio paaiškinimų dėl verčiamų aplinkos ir kultūros ministrų laukia trečiadienį.

Reikia prisiminti, kaip buvo su Darbo partija 2012 m. prezidentė atmetė vieną kandidatą, antrą, trečią, bet ilgainiui turėjo vieną arba kitą paskirti. Aš manau, kad šiuo atveju ji gali apsunkinti tą procesą.

Politologo Dr. K. Girniaus nuomone, S. Skvernelio sprendimo pasekmes vertinti sunku, tačiau siekiai daugiau mažiau nuspėjami. Vienas jų – tokiais drastiškais veiksmais premjeras bando parodyti esąs ryžtingas ir nepriklausomas politikas, gebantis savarankiškai priimti sprendimus. Toks įvaizdis premjerui būtinas, jeigu patvirtintų ketinimą dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose.

„Antra vertus, manau, kad S. Skvernelis vienu ypu bando nutildyti tą visuomenės kritiką. Ką tai duos – ne labai aišku, nes yra vienas dalykas: kritika didėja ne kai reikalai yra patys blogiausi, o kai kyla lūkesčiai, kad reikalai gali būti geresni. Po šitų veiksmų mokytojai gali pasijusti turintys visuomenės paramą ir pabandyti siekti laimėti daugiau. Manau, kad jie neskubės nusileisti, tad spaudimas Vyriausybei greičiausiai liks. Visgi visi trys atleidžiami ministrai jau yra praradę pasitikėjimą savo bendruomenėse ir tapę politine našta, kuria reikia atsikratyti“, – nuomone dalijosi K. Girnius.

Prezidentei teks sutikti su sprendimu

Prezidentūra išplatino pranešimą, kritikuojantį S. Skvernelio užmoju.

„Trijų ministrų atleidimas iš pareigų neišsprendžia šiuo metu svarbiausios – pedagogų darbo apmokėjimo – problemos. Dėl to dalis pedagogų streikuoja nuo lapkričio 12 dienos. Sukuriant naują problemą išspręsti buvusią tikrai neįmanoma, ir iliuzijų premjerui turbūt nereikėtų turėti. O spręsti reikia tai, ką reikia. Tai reikėjo daryti penktadienį, o ne šiandien. Manau, kad premjeras mėgina taip savo problemas nustumti ant kitų galvų“, – pirmadienį teigė D. Grybauskaitė.

Pasigirdo spėliojimų, kad D. Grybauskaitė gali nepritarti Kęstučio Navicko ir Lianos Ruokytės-Jonsson atleidimui. Tačiau K. Girniaus nuomone, vargu ar tai įvyks.

„Reikia prisiminti, kaip buvo su Darbo partija 2012 m. prezidentė atmetė vieną kandidatą, antrą, trečią, bet ilgainiui turėjo vieną arba kitą paskirti. Aš manau, kad šiuo atveju ji gali apsunkinti tą procesą, bet nemanau, kad ji gali visiškai sukliudyti“, – sakė politologas.

Politologo Dr. K. Girniaus nuomone, premjeras vienu ypu bando nutildyti visuomenės kritiką, tačiau ką tai duos – ne labai aišku./ BNS nuotr.

Nauji veidai – problemos senos

Didelis visuomenės nepasitenkinimas Vyriausybe, dr. K. Girniaus tikinimu, yra ne tik valdančiosios „valstiečių“ partijos darbo rezultatas. Atsakomybė gula ir ant ankstesnių Vyriausybių pečių. Mat tiek švietimo, tiek ir kultūros srities darbuotojų bei valstybės tarnautojų algos nebuvo didintos nuo 2008 m. tuo tarpu pragyvenimo lygis šalyje per dešimtmetį gerokai šoktelėjo aukštyn.

„Vidaus ginčai, apie kuriuos neseniai sužinojo žiniasklaida, švietimo, kultūros srityse jau seniai kaupėsi. „Valstiečiai“ atsidūrė nedėkingoje pozicijoje, nes per tiek laiko susikaupusios problemos turi kažkada prasiveržti. Ir visai nesvaru, kas tuo metu yra ministras ar premjeras. Šitais žmonėmis nebuvo pakankamai rūpinamasi ir ankstesnių vyriausybių, tačiau paskutinė dabar gauna daugiausia pylos už tai. O tokių stebuklų nėra, kad pakeitus ministrą išspręstum tokias rimtas problemas“, – pabrėžė politologas.