Prezidentė: Lietuva – paramą Ukrainai telkiantis balsas
Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mo Da­vo­se par­aš­tė­se su Ukrai­nos pre­zi­den­tu Pe­tro Po­ro­šen­ka su­si­ti­ku­si ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė pers­pė­jo, kad tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės dė­me­sys Ukrai­nai silp­nė­ja.

„Šalies vadovė pabrėžė, jog silpnėjant tarptautinės bendruomenės dėmesiui Ukrainai, Lietuva visuomet išliks nuosekli ir tvirta šios valstybės rėmėja, stipriausias, politinę paramą šiai valstybei ir jos žmonių siekiui kurti europinę ateitį telkiantis balsas“, – rašoma prezidentės spaudos tarnybos pranešime.

Lietuva yra viena didžiausių Ukrainos rėmėjų po 2014 metais Rusijos įvykdytos Krymo pusiasalio aneksijos. Tais pačiais metais dalį Rytų Ukrainos užėmė Maskvos remiami separatistai.

Prezidentė Davose taip pat susitiko su Armėnijos premjeru Nikolu Pašinianu. Ji akcentavo, kad Lietuva palaiko šios šalies žmonių siekį stiprinti demokratiją.

Šalies vadovė taip pat palinkėjo sėkmingai įgyvendinti Armėnijos gerovei būtinas reformas ir stiprinti glaudesnį ryšį su Europos Sąjunga (ES). Pasak prezidentės, išsami sustiprinto bendradarbiavimo ES ir Armėnijos sutartis tam atveria daug potencialo.

Susitikimų metu su Ukrainos ir Armėnijos vadovais aptarta saugumo situacija Baltijos ir Juodosios jūrų regionuose, ES Rytų partnerystės perspektyvos, Ukrainos ir Armėnijos bendradarbiavimas su ES bei tolesni šių šalių integracijos siekiai.

Anot prezidentės spaudos tarnybos, aktualius transatlantinio saugumo, NATO ir Europos Sąjungos klausimus D. Grybauskaitė taip pat aptarė su Nyderlandų Ministru Pirmininku Marku Rutte (Marku Riute), Liuksemburgo premjeru Xavieru Betteliu (Ksavjė Beteliu), Vokietijos gynybos ministre Ursula von der Leyen (Ursula fon der Lejen), Kanados užsienio reikalų ministre Chrystia Freeland (Kristija Friland) bei Norvegijos sosto įpėdiniu kronprincu Haakonu (Hakonu).

Davose taip pat surengti prezidentės ir jos delegacijos susitikimai su pasaulinių bendrovių atstovais. Jų metu aptartos investavimo, verslo plėtros Lietuvoje galimybės dirbtinio intelekto, kibernetinių saugumo technologijų ir paslaugų centrų srityse.