Prezidentė: Lietuva ir Lenkija – daugiau nei kaimynės
Lie­tu­va ir Len­ki­ja yra dau­giau nei kai­my­nės – ša­lis sie­ja ne tik is­to­ri­ja bei pa­vel­das, bet ir da­bar­ties iš­šū­kiai, vals­ty­bi­nio vi­zi­to Len­ki­jo­je me­tu sa­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Lietuva ir Lenkija – daugiau nei kaimynės. Mus sieja ne tik geografija, bet ir didelė istorija, kultūrinis paveldas bei šių dienų iššūkiai“, – ketvirtadienio vakarą sakydama tostą iškilmingos vakarienės metu pažymėjo D. Grybauskaitė, pranešė Prezidentūra.

„Simboliška, kad šiemet minint Liublino unijos keturių šimtų penkiasdešimties metų jubiliejų čia, Varšuvoje, susitarėme stiprinti partnerystę gynybos ir saugumo srityje. Mūsų paskelbta deklaracija – tarsi istorinis tiltas, kurio pradžioje matome uniją, išsaugojusią dvi suverenias valstybes ir padėjusią atremti grėsmę iš Rytų“, – teigė šalies vadovė.

Pasak prezidentės, Lietuva ir Lenkija kurdamos bendrą ateitį Europos ir transatlantinėje bendrijoje drauge prisideda prie viso žemyno saugumo ir klestėjimo.

Ketvirtadienį pradėtas vizitas Lenkijoje yra paskutinis kadenciją baigiančios D. Grybauskaitės valstybinis užsienio vizitas. Jo akcentu tapo saugumo ir gynybos klausimai.

Prezidentai paskelbė tam skirtą bendrą deklaraciją, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis pasirašė du susitarimus dėl keitimosi oro stebėjimo radarų duomenimis ir dėl Lietuvos ir Lenkijos brigadų afiliacijos (prisikyrimo vienam štabui).

Ketvirtadienį Lietuvos ir Lenkijos prezidentai apsikeitė aukščiausiais valstybiniais apdovanojimais. Lenkijos vadovui įteiktas Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine, Lietuvos prezidentei skirtas Baltojo erelio ordinas.