Prezidentė: įstatymo projektas sukurs galimybę persekioti už kritiką
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad ži­niask­lai­dos eks­per­tams ne­ri­mą su­kė­lu­sios pa­tai­sos, ku­rios iš­ple­čia drau­džia­mos in­for­ma­ci­jos są­vo­ką, yra tai­sy­ti­nos, penk­ta­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt.

„Kovą su dezinformacija, priešiška propaganda ir informacinėmis atakomis stiprinti reikia. Tai daroma visos Europos Sąjungos mastu“, – sakoma prezidentės spaudos tarnybos atsakyme.

„Tačiau grupės Seimo narių pasiūlymas taisytinas, nes gerokai peržengtų ES direktyvos nuostatas ir sukurtų galimybę riboti žodžio laisvę bei persekioti už kritiką“, – teigė D. Grybauskaitė.

Minimas pataisas inicijavo Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK), jas užregistravo Seimo Kultūros komiteto nariai iš valdančiosios daugumos ir opozicijos.

Pagal pataisas, visuomenės informavimo priemonėse būtų draudžiama skelbti informaciją, kurioje, be kita ko, „bandoma iškraipyti Lietuvos Respublikos istorinę atmintį, skatinamas nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas Lietuvos valstybe ir jos institucijomis, demokratine santvarka, krašto gynyba, siekiama stiprinti tautines ir kultūrines takoskyras, silpninti tautinę tapatybę ir pilietiškumą, silpninti piliečių ryžtą ginti savo valstybę, ar kitaip siekiama daryti prieš Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesus nukreiptą įtaką šalies demokratijos, rinkimų procesams, partinei sistemai“.

Žiniasklaidos ekspertai šią pataisą kritikavo kaip keliančią nerimą ir vadino kišimusi į žmonių nuomonę.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius atmeta grėsmę spaudos laisvei. Anot jo, projekte kalbama tik apie grėsmes, susijusias su nacionaliniu saugumu, o ne kritika.

Seimo Kultūros komitetas ir LRTK taip pat siūlo Visuomenės informavimo įstatymą papildyti nuostata, kad komisija iki 72 valandų galėtų stabdyti televizijos programas be teismo sprendimo, kai siekiama daryti prieš Lietuvos nacionalinio saugumo interesus nukreiptą įtaką šalies demokratijos, rinkimų procesams, partinei sistemai.