Prezidentė apdovanos daugiavaikes mamas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga tra­di­ciš­kai įteiks vals­ty­bi­nius ap­do­va­no­ji­mus dau­gia­vai­kėms ma­moms.

Penktadienį ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu bus apdovanotos 45 mamos, išauginusios ir gerai išauklėjusios penkis ar daugiau vaikų.

Daugiausiai vaikų tarp apdovanojamųjų išaugino Teresė Genčienė iš Klaipėdos rajono – vienuolika.

Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį.