Premjero patarėjas nuobaudos išvengs
Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio pa­ta­rė­jas Skir­man­tas Ma­li­naus­kas ne­bus bau­džia­mas dėl pa­vie­šin­tos in­for­ma­ci­jos apie Vy­riau­sy­bės ser­ve­rius. „Džiau­giuo­si, kad tar­ny­bi­nis ty­ri­mas bai­gė­si be rim­tes­nių pa­sek­mių man, nes ko­mi­si­ja ne­ra­do pa­grin­do tai­ky­ti tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos“, – feis­bu­ke pa­skel­bė S. Ma­li­naus­kas.

Jis trečiadienį susipažino su šio tarnybinio tyrimo išvadomis.

Tyrimas pradėtas, kai laidoje „Dėmesio centre“ jis paminėjo laiką, kada išsivalo serveris, kuriame paliekami Vyriausybės pasitarimų garso įrašai surašius protokolą.

„Išmokau pamoką, kad tam tikrais atvejais net ir diskusijos įkarštyje reikia pasverti savo argumentus ir neviešą informaciją pasilikti sau, net jei esi prašomas ją atskleisti. Tai šiek tiek prieštarauja instinktams, kuriuos įgijau dirbdamas žurnalistu, tačiau mano darbas pasikeitė, atsakomybė taip pat“, – teigė S. Malinauskas.

Minėtoje laidoje buvo besiaiškinamos sunaikinto Vyriausybės pasitarimo garso įrašo aplinkybės.

Žurnalistai prašo pateikti garso įrašą iš Vyriausybės spalio 3 dienos pasitarimo, kai svarstytos įstatymo pataisos dėl galimybės neatlygintinai naudotis registrų duomenimis.

Vyriausybė teigia, kad garso įrašas buvo sunaikintas.

Dalis žurnalistų ir opozicija teigia, kad Vyriausybė nepagrįstai apribojo žurnalistų teisę gauti informaciją. Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad laikėsi įprastos praktikos.

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir kelių redakcijų žurnalistai lapkričio pradžioje kreipėsi į teismą, prašydami įpareigoti Vyriausybę pateikti Ministrų kabineto pasitarimo garso įrašą.

Vyriausybės kanceliarijos darbo reglamentas numato, kad Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų skaitmeniniai įrašai turi būti talpinami duomenų saugyklos kataloguose, o pasibaigus kalendoriniam mėnesiui – perkeliami ir saugomi Vyriausybės kanceliarijos archyve.