Premjero patarėjas Konkurencijos tarybos vadovybei: „Ką tu veiki šioje pozicijoje?
Prem­je­ro pa­ta­rė­jas stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos klau­si­mais Skir­man­tas Ma­li­naus­kas so­cia­li­nė­je „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pa­žė­rė kri­ti­kos Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai. Pa­ta­rė­jui kan­try­bė trū­ko, kai šis iš­vy­do so­cia­li­nia­me tink­le Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos va­do­vo pa­va­duo­to­jos Jū­ra­tės Šo­vie­nės įra­šą: nuo­trau­ką su mėš­la­va­ba­liu ir skam­biu prie­ra­šu „Si­zi­fo dar­bas“.

Užrašas „Sizifo darbas“, anot Skirmanto Malinausko reiškia tik vieną – taip Konkurencijos taryba vertina savo darbą, susijusį su šalies rinkoje vyraujančių kainų kontrole. Tai, esą parodo ne tik įrašas „Facebook“ paskyroje, bet ir Vyriausybėje išsakyti Konkurencijos tarybos vadovų pasiūlymai dėl veiklos efektyvinimo.

„Vyriausybė ir Ūkio ministerija klausė Konkurencijos tarybos, kokių papildomų įgaliojimų jiems reiktų efektyviau vykdyti savo funkcijas. Be papildomo finansavimo ir daugiau žmonių gauta lygiai nulis pasiūlymų“, – stebėjosi Skirmantas Malinauskas.

Patarėjas pabrėžia, kad Vyriausybė suteikia papildomus įgaliojimus Konkurencijos tarybai. Jo tikinimu, tai yra galimybė gauti ir tikrinti prekybos tinklų sudaromas sutartis su tiekėjais be skundo bei numatyti planinius patikrinimus, kaip tai daro kitos institucijos. Tokiu būdu esą suformuluojamos gerosios ir blogosios praktikos, kurios turi būti vertinamos sutartyse, lengvinamas tyrimų nutraukimo procesas, jei šie neperspektyvūs.

„Jei institucijos vadovai gali pasakyti tik tiek, tai jau dabar akivaizdu, kad tai tikrai Sizifo darbas, (tai rodo, kad – red. past.) funkcijos bus atliekamos formaliai arba neatliekamos visai, bus tempiamas laikas, skundžiamasi, trukdoma ir tuo pačiu aiškinama, kad viskas puiku, o patarėjai meluoja, verslininkai nesiskundžia, koncentracija nedidėja, konkurencija puikiai veikia, aukštos kainos nėra problema“, – pyktį socialinėje erdvėje liejo Skirmantas Malinauskas.

Patarėjo įsitikinimu, tokia Konkurencijos tarybos pozicija aiškiai parodo, kaip institucija veikė iki šiol.

„Jei tau nereikia jokių papildomų instrumentų, jei tu bėgi nuo bet kokios papildomos atsakomybės, jei tau vienas svarbiausių klausimų visuomenėje, už kurį esi asmeniškai atsakingas, atrodo kaip tas skarabėjaus susuktas mėšlo gabalas, ką tu veiki šioje pozicijoje?“, – nerinkdamas žodžių viešai rėžė Skirmantas Malinauskas.

Skirmantas Malinauskas taip pat pasidalino vieno verslininko, kurio pavardės nenurodo, mintimi apie tai, kas vyksta mažmeninės prekybos rinkoje. Esą per ilgesnį laiką priežiūros institucijų ir stambių verslo grupių tikslas tampa tas pats – kuo mažiau triukšmo, kritikos ir kalbų apie problemas. Institucijai nenaudinga, nes tampa aiškios jos darbo spragos. Kritika kenkia ir verslo grupių reputacijai bei gali sukelti teisinių pasekmių.

„Taip ir gyvenam, – konstatuoja Skirmantas Malinauskas ir priduria, – Apie tiesioginius Konkurencijos tarybos ryšius su tuo pačiu „MG Baltic“, kuriuos konstatavo VSD ir kurie nagrinėti NSGK net nepradėsiu. Tai yra tiesiog gėdinga ir vietoje noro kažką keisti, rodyti lyderystę, teikti siūlymus ir prisiimti atsakomybę, eina visiškas neigimas ir trukdymas bet kokį pokytį daryti. Liūdna ir dėl šios ponios (Jūratės Šovienės – red. past.), ir dėl institucijos, o labiausiai, kad dėl to mes visi nukenčiam“.

Konkurencijos taryba atsisakė veltis į „Facebook“ plotmėje vykstantį ginčą ir nuo komentarų susilaiko.