Premjero patarėjas Gabrielių Landsbergį palygino su Viktoru Uspaskichu
So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ prem­je­ro pa­ta­rė­jas Skir­man­tas Ma­li­naus­kas pa­žė­rė prie­kaiš­tų opo­zi­ci­jos ly­de­rio žmo­nos vers­lui ir par­eiš­kė, kad apie pe­da­go­gų al­gų di­di­ni­mą Gab­rie­lius Lands­ber­gis tik kal­ba, o iš tie­sų el­gia­si, kaip Vik­to­ras Us­pas­ki­chas.

„Sorry, dar vienas postas ta pačia tema. Padarius klaidą reikia ją viešai ištaisyti. Gabrielius Landsbergio šeimos verslas mokytojams UAB „Karalienės Mortos mokykla“ 2017 m. vidutiniškai mokėjo ne 510, o 550 eurų į rankas per mėnesį. Tai yra privačios mokyklos, kurios veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tais pačiais metais UAB „Vaikystės sodas“ darbuotojai vidutiniškai gavo 427 eurus į rankas per mėnesį. Tai yra G.Landsbergio šeimos valdomo darželių tinklo darbuotojų algos“, – rašė Skirmantas Malinauskas.

„Lieku prie nuomonės, kad politikas, kuris postringauja, kaip reikia dvigubinti algas pedagogams, kuris gąsdina, kad po reformos dideliai daliai jų algos mažės, kuris investuoja 750 tūkst. eurų ir tuo pačiu metu moka tokias algas savo darbuotojams, nėra labai sąžiningas. Jis man primena Viktorą Uspaskichą. Šis irgi viešai pasakojo apie 1509 litų atlyginimą, galėjo pasidžiaugti pelnais, o savo darbuotojams mokėjo minimumą, kai kuriems pridėdamas vokelius“, – rašoma premjero patarėjo paskyroje.