Premjeras: žvalgybos institucijų darbo rezultatai „pagaliau privers atsitokėti politikus“
Tei­sė­sau­gai pra­ne­šus apie at­lie­ka­mą nau­ją ty­ri­mą dėl ga­li­mo šni­pi­nė­ji­mo Ru­si­jai, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis par­eiš­kė ver­ti­nan­tis tei­sė­sau­gos ir žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų pa­stan­gas, sie­kiant už­ti­krin­ti sau­gu­mą ir sta­bi­lu­mą ša­ly­je.

„Saugumas ir stabilumas – vienas iš pagrindinių mano ir visos Vyriausybės veiklos prioritetų. Tam ir toliau bus skiriamas padidintas dėmesys. Niekada nebūsiu pasyvus procesų stebėtojas, nepaisant kai kurių politikų, politologų ar apžvalgininkų bandymų pašiepti ar sumenkinti nacionalinio saugumo temų svarbą Vyriausybės darbotvarkėje“, – teigia S. Skvernelis.

Vyriausybės išplatintame pranešime teigiama, jog S. Skvernelis viliasi, kad teisėsaugos ir žvalgybos institucijų darbo rezultatai „pagaliau privers atsitokėti politikus, kurie kiekvienais metais, svarstant valstybės biudžetą, demonstratyviai piktinasi šioms institucijoms skiriamais esą per dideliais asignavimais bei bando blokuoti tokius sprendimus“.

„Iš savo pusės galiu užtikrinti, kad Vyriausybė ir toliau skirs deramą dėmesį tarnybų techninių bei analitinių gebėjimų stiprinimui bei tvaraus finansavimo teikimui“, – pridūrė premjeras.

Trečiadienį Generalinėje prokuratūroje surengtoje spaudos konferencijoje skelbta, kad įtarimai dėl galimo šnipinėjimo pareikšti „visam tinklui asmenų“, tarp jų – buvusiam Socialistinio liaudies fronto lyderiui Algirdui Paleckiui.

Antradienį dėl rasto šaunamojo ginklo sulaikytas buvęs prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis, Rusijos pilietis Valerijus Ivanovas. Teisėsauga aiškinasi, ar jis taip pat galėjo rinkti informaciją Rusijai.

Tyrimą dėl galimo šnipinėjimo Rusijai atlieka Generalinė prokuratūra, Valstybės saugumo departamentas bei Kriminalinės policijos biuras.