Premjeras vyksta vizito į Izraelį
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis sau­sio 28–30 d. lan­ky­sis Iz­rae­ly­je. Vi­zi­to me­tu nu­ma­to­ma ap­tar­ti Bal­ti­jos jū­ros ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų re­gio­nų sau­gu­mo prob­le­mas, dvi­ša­lį eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, Iz­rae­lio san­ty­kius su Eu­ro­pos Są­jun­ga.

Vizito metu S. Skvernelis susitiks su šalies premjeru Benjaminu Netanyahu ir prezidentu Reuvenu Rivlinu, dalyvaus Lietuvos-Izraelio verslo forume, tarptautinei holokausto dienai paminėti skirtame renginyje, kibernetinio saugumo konferencijoje „CyberTech“, rašoma pranešime spaudai.

Vyriausybės vadovas taip pat susitiks su litvakų – lietuvių kilmės žydų bendruomene, dalyvaus jų organizuojamoje konferencijoje, Izraelyje aplankys Holokausto atminimo centrą „Yad Vashem“.

Premjeras pabrėžia, kad Izraelis yra svarbiausias mūsų strateginis partneris Artimųjų Rytų regione. Nors vyksta intensyvus bendradarbiavimas įvairiose srityse – nuo kibernetinio saugumo iki ekonomikos– , tačiau jis, anot S.Skvernelio, galėtų būti dar aktyvesnis.

Lietuva galėtų būti Izraelio balsas Europos Sąjungoje, kuris plačiau pateiktų Izraelio poziciją, siekiant didesnio Europos Sąjungos ir Izraelio dialogo.

Lietuva galėtų būti Izraelio balsas Europos Sąjungoje, kuris plačiau pateiktų Izraelio poziciją, siekiant didesnio Europos Sąjungos ir Izraelio dialogo.

Lietuvą ir Izraelį sieja daug istorinių, kultūrinių ryšių ir patirčių. Lietuvos tikslas – saugoti istorinę, kultūrinę atmintį, nuolat aktualizuoti istoriją ir kultūros paveldą. Tam Lietuva skiria didelį dėmesį.

Jaunimo mainai padidintų abipusį supratimą ir dar labiau pagerintų žmonių tarpusavio kontaktus. Lietuva turi gerą praktiką steigiant jaunimo mainų fondus su kitomis šalimis (Ukraina, Lenkija), todėl vizito metu ketinama pasiūlyti įsteigti Lietuvos ir Izraelio jaunimo mainų fondą.