Premjeras sako, jog dėl konservatorių kreipėsi į specialiąsias tarnybas
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, jog dėl opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių veiks­mų sie­kiant nu­kel­ti biu­dže­to pri­ėmi­mą krei­pė­si į spe­cia­lią­sias tar­ny­bas. „Tai pa­sku­ti­nis jiems (kon­ser­va­to­rius – BNS) mū­šis, jie pa­da­rys vis­ką, kad tos des­truk­ci­jos bū­tų daug“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me prieš bal­sa­vi­mą dėl biu­dže­to pri­ėmi­mo sa­kė prem­je­ras.

Klausiamas, ar nekeičia pozicijos, esą konservatoriai siekia perversmo, o už jų veiksmų gali slypėti Kremlius, S. Skvernelis atsakė: „Laikausi kiekvieno savo žodžio, kurį pasakiau, ir nenoriu atsitraukti.“

Kreipsimės į tarnybas, nes tikrai atrodo, kad yra Kremliaus politikos vykdymas, yra abejonių, ar tai nėra sąsajų su Rusijos specialiomis tarnybomis.

Perklaustas, ar tokiu atveju nereikėtų kreiptis į specialiąsias tarnybas, premjeras patvirtino, jog „tas ir padaryta“.

Klausiamas, į kokias tarnybas kreipėsi dėl konservatorių, premjeras siūlė „pasiimti sąrašą, kas yra kriminalinės žvalgybos arba žvalgybos subjektai, ten ir kreiptasi“.

Į klausimą, koks kreipimosi turinys, Vyriausybės vadovas atsakė: „Tai yra slaptas raštas“.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vadovas Gabrielius Landsbergis sako, kad premjeras verčiau kreiptųsi į Molėtų observatoriją dėl planetų judėjimo.

„Rekomenduoju premjerui kreiptis į Molėtų observatoriją, kurios specialistai gali atsakyti, kurios planetos ar žvaigždes galėjo įtakoti premjero mintis. O tarnybas kviečiu palikti ramybėje“, – BNS sakė G. Landsbergis.

Konservatoriams reikalaujant stabdyti biudžeto priėmimą ir spręsti mokytojų algų kėlimo klausimą, prieš sekmadienį surengtą mitingą, „valstiečiai“ socialiniuose tinkluose išplatino schemą, kuri esą parodo konservatorių planą nuversti valdžią.

Premjeras per Vyriausybės valandą Seime pareiškė, kad šitie protestai gali būti konservatorių Kremliaus užsakymu vykdomas planas.

„Kreipsimės į tarnybas, nes tikrai atrodo, kad yra Kremliaus politikos vykdymas, yra abejonių, ar tai nėra sąsajų su Rusijos specialiomis tarnybomis“, – sakė premjeras.