Premjeras planuoja aiškintis, kurios partijos gavo neteisėtą finansavimą
Vy­riau­sy­bė su­ta­rė, kad bus ren­gia­mos pa­tai­sos, ku­rios nu­ma­ty­tų bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už ne­tei­sė­tą par­ti­jų rė­mi­mą.

Premjeras Saulius Skvernelis trečiadienį po ministrų kabineto posėdžio žurnalistams sakė, kad svarstoma atsakomybę nustatyti „fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie neteisėtai bando finansuoti (partijas)“.

„Net yra siūlymai, kad tokiu atveju būtų nustatyta baudžiamoji atsakomybė“, – teigė premjeras.

Taip pat trečiadienį sutarta, kad įgyvendinant parlamentinio tyrimo išvadas dėl nederamos verslo įtakos politikai, visi žurnalistai turėtų teikti turto, pajamų ir interesų deklaracijas.

Tai numatančias pataisas numatoma rengti skubiai, jos Vyriausybę turėtų pasiekti jau rugsėjį.