Premjeras paviešino savo 20 metų nuobaudas
Kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pa­vie­ši­no 1999 me­tais gau­tos tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos do­ku­men­tus.

Naujienų portalas delfi.lt penktadienį paskelbė tuometinio policijos generalinio komisaro 1999 metų lapkričio 10 dieną (tuomet policijai vadovavo Visvaldas Račkauskas) pasirašytą įsakymą dėl drausminių nuobaudų skyrimo keliems Trakų rajono policijos komisariato pareigūnams, tarp jų – ir griežto papeikimo skyrimo S. Skverneliui.

Taip pat skelbiama Vidaus reikalų ministerijos generalinio inspektoriaus 2000 metų sausio 31 dienos tarnybinio patikrinimo išvada, kuria, išnagrinėjus S. Skvernelio skundą, nustatyta, kad dauguma anksčiau nurodytų policijos inspektoriaus pažeidimų nepasitvirtino ir siūloma pakeisti nuobaudą, ją sušvelninant.

Tarp paskelbtų dokumentų ir 2000 metų kovo 13 dienos generalinio komisaro įsakymas, kuriuo anksčiau skirta nuobauda pakeista į švelnesnę – pastabą.

Iš paviešintų kelių dokumentų matyti, kad S. Skvernelio nusižengimai daugiausiai buvo susiję su pradelstais nagrinėjimo terminais, neteisingu pažeidėjų veikų kvalifikavimu, keliais atvejais – negalutinai užpildytais nutarimais.

Tuometinio VRM generalinio inspektoriaus (2000 metų sausį šias pareigas ėjo Julius Jasaitis) išvadoje konstatuojama, kad iš esamų dokumentų neįmanoma nustatyti, ar kai kurie terminai nagrinėjant kelių asmenų prašymus grąžinti vairuotojo pažymėjimus galėjo būti pradelsti dėl S. Skvernelio kaltės.

„S. Skverneliui nuobauda skirta nenustačius jo kaltės“, – konstatavo generalinis inspektorius.

Anot jo, šiuo atveju galima būtų kalbėti apie raštvedybos pažeidimus.

Kitu atveju inspektorius teigia, kad išvada dėl neteisingo veikos kvalifikavimo teisinga, tačiau S. Skvernelis negalėjo būti už tai baudžiamas suėjus senaties terminui, kitu atveju inspektorius nustatė, kad S. Skvernelis veiką kvalifikavo teisingai.

Ant vieno iš protokolų nebuvo S. Skvernelio pavardės, pareigų ir parašo. Inspektorius nurodė, kad tuometinis kelių policijos inspektorius paaiškinęs, jog padaryta techninė klaida, ji buvo ištaisyta ir teisinių pasekmių nesukėlė.

„S. Skvernelio padaryti pažeidimai nėra vertintini kaip šiurkštūs, be to, iš tyrimo medžiagos matyti, kad S. Skvernelis charakterizuojamas teigiamai, drausminių nuobaudų neturi“, – rašoma inspektoriaus išvadoje.

Nuobaudą tuometiniam policijos pareigūnui S. Skverneliui prieš 20 metų skyręs V. Račkauskas delfi.lt sakė neatsimenantis visų aplinkybių.

„Apskritai nuobaudų buvo ir yra daug skiriama. Dabar jūs klausiate, kas buvo prieš 20 metų – taip, tokį atvejį atsimenu, toks atvejis buvo. O smulkmenų, deja (neatsimenu)“, – portalui penktadienį sakė V. Račkauskas.