Premjeras nemato pagrindo atleisti ambasadorių
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis tre­čia­die­nį par­eiš­kė ne­ma­tan­tis pa­grin­do at­leis­ti kaip spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo ne­skaid­raus vi­zos iš­da­vi­mo by­lo­je apk­laus­to am­ba­sa­do­riaus Ru­si­jo­je Re­mi­gi­jaus Mo­tu­zo.

Praėjusią savaitę R. Motuzas buvo atšauktas į Vilnių konsultacijoms, šis sprendimas bus persvarstomas ketvirtadienį.

„Šitas statusas tikrai nedraudžia ir neapriboja galimybės ambasadoriui atstovauti mūsų šaliai Maskvoje, Rusijoje. Dar daugiau – žinant ir pačias procedūras, ambasadoriaus indėlis arba įtaka išduodant vizas yra labai simboliška ir minimali“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė premjeras.

„Nematau šiandien jokios formalios priežasties, dėl ko ambasadorius Rusijoje negalėtų tęsti darbo“, – pridūrė jis.

Specialiojo liudytojo statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet nėra pagrindo įtarimams pateikti.

Teisėsauga tyrime dėl prekybos poveikiu yra pateikusi įtarimus buvusiam ilgamečiam diplomatui, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovui Rimantui Šidlauskui, Rusijos piliečiui banko savininkui Rinatui Nasirovui ir verslininkui Albinui Bieliauskui.

Prokurorai įtaria, kad R. Šidlauskas už kyšį pažadėjo paveikti asmenis, jog R. Nasirovui būtų išduota Šengeno viza.

Viza verslininkui ir jo sūnui šiemet kovą buvo išduota pagal raštišką R. Šidlausko iškvietimą. Apie planus siųsti tokį dokumentą R. Šidlauskas yra informavęs R. Motuzą telefonu, patvirtino pats ambasadorius.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė praėjusią savaitę pareiškė, kad R. Motuzas tampa pažeidžiamas ir meta šešėlį diplomatinei tarnybai.

Premjeras teigė, kad nei vienas statusas ikiteisminio tyrimo metu nenusako, „kad žmogus yra kaltas ar pažeidęs įstatymus“.

„Mes esame teisinė valstybė ir labai dažnai pradedame nuteisti žmones iš anksto“, – kalbėjo S. Skvernelis.

R. Motuzas Lietuvos ambasadoriumi Rusijoje dirba nuo 2015 metų.

Ambasadorius Lietuvoje skiria ir atleidžia prezidentas Vyriausybės teikimu ir pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui.