Premjeras apie viceministro Evaldo Gusto vaidmenį „Toksikos“ istorijoje: nieko negirdėjau
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gia ne­ži­nan­tis, koks ga­lė­jo bū­ti že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tro Eval­do Gus­to vaid­muo, už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus sta­tant ga­lin­ges­nę nei nu­ma­ty­ta pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­lą „Tok­si­ka“. Prem­je­ras sa­ko, jog E. Gus­tas bu­vo pa­ti­krin­tas tei­sė­sau­gos, ski­riant jį į nau­jas par­ei­gas, ir tei­gia ne­ma­tan­tis prob­le­mos.

„Viceministras praeina, patikėkite, labai griežtą patikrų filtrą, tai jeigu pretenzijų ir abejonių niekas neišsakė, jis buvo paskirtas viceministru, ir tą padarė žemės ūkio ministras. Tai jei kažkokios istorijos domina, reikėtų viceministro ar ministro paklausti. Tikrai negirdėjau tos istorijos“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė premjeras, komentuodamas portalo lrt.lt tyrimą.

„Jeigu būtų nustatyti pažeidimai (...), tai, be abejo, reikėtų žiūrėti, kas blogai ar projektą padarė, ar padarė darbus, kurie negali būti finansuojami, ir tada bus vertinimas. Aišku, net ir tūkstantis eurų yra didelė našta, bet tada tikrai man reikėtų specialiai gilintis. Negirdėjau, kad čia kažkokia problema“, – pridūrė S. Skvernelis.

Specialiųjų tarnybų perspėjimų nebuvo

Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys teigia neturintis jokios informacijos apie žiniasklaidoje minimą galimą viceministro Evaldo Gusto vaidmenį, statant galingesnę nei numatyta pavojingų atliekų deginimo gamyklą „Toksika“. Pasak G. Surplio, jis nėra gavęs ir specialiųjų tarnybų perspėjimų dėl E. Gusto.

„Aš su juo kalbėjausi, jis man papasakojo šitą savo istoriją ir man ji atrodo įtikinama. O visa kita – yra atitinkamos tarnybos, kurios užsiima tais tyrimais. Mano žiniomis, tie tyrimai yra padaryti, nieko neteisėto nerasta. Visi viceministrai ir visi ministro patarėjai privaloma tvarka turi pasitikrinti Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT). Iš STT aš jokių signalų dėl E. Gusto nebuvau gavęs“, – BNS sakė G. Surplys.

Žiniasklaidai skelbiant, kad E. Gustas, būdamas ūkio ministru, galbūt patyrė neteisėtą poveikį, G. Surplys sako, kad jo žiniomis, E. Gustas tik protarpiais dalyvavo gamyklos statybos procese ir galbūt padėjo išvengti europinės paramos grąžinimo.

„Tai labai sena istorija, E. Gustas „Toksikos“ klausimų sprendime dalyvavo labai fragmentiškai, „Toksika“ jau veikė, kai jis buvo ministras. Jo sprendimai, jo parašai, mano žiniomis, yra tik ant veiklos pratęsimo (...) – arba mes stabdome projektą ir grąžiname Europos Sąjungos paramą, tai yra 13 mln. eurų, arba jį tęsiame, teisminius ginčus sprendžiame teisme, kas dabar ir vyksta. Na, ir šiuo metu, kiek esu informuotas, maksimali piniginė grėsmė, sankcija Lietuvai yra 25 proc. nuo tų 13 mln. eurų (tektų grąžinti tokią sumą – BNS)“, – kalbėjo ministras.

Ministras pridūrė nematantis problemų dėl E. Gusto: „Pagal tą informaciją, kurią šiuo metu turiu, tikrai ne“.

Pasak LRT, skubant užbaigti gamyklą, tuometiniam ūkio ministrui E. Gustui galėjo daryti įtaką jo aplinkos žmonės. Portale lrt.lt skelbiama, kad jie palaikė tiesioginius ryšius su „Toksiką“ stačiusia Italijos bendrove „Hafner Srl“. Paties E. Gusto teigimu, jokio spaudimo iš italų jis nejutęs.

Šiuo metu teisme nagrinėjamoje byloje kaltinimai pateikti „Hafner Srl“ vadovui Heinrichui Hafneriui ir buvusiam „Toksikos“ vadovui Virginijui Daubarui. Pasak portalo, H. Hafneriui byloje talkina buvęs E. Gusto visuomeninis patarėjas, advokatas Kęstutis Virbickas.

Lietuvai dėl šios istorijos gali teikti grąžinti 15 mln. eurų ES paramos, skirtos „Toksikos“ įrenginiui, teigia lrt.lt.