Premjeras apie S. Jakeliūno pareiškimus: tai nėra Vyriausybės pozicija
Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Sta­siui Ja­ke­liū­nui par­eiš­kus, kad da­lis Lie­tu­vo­je vei­kian­čių Skan­di­na­vi­jos ka­pi­ta­lo ban­kų tu­rė­tų bū­ti par­duo­ti in­ves­tuo­to­jams iš eu­ro zo­nos, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad tai nė­ra Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

„Kiekvieno mūsų žodžiai turi būti labai atsakingi, mes tikrai nekalbame apie tai, kad turėtų būti „jėginiai“ sprendimai, Vyriausybė to net nesvarsto“,– ketvirtadienį žurnalistams sakė S. Skvernelis.

„Mes kalbame, atvirkščiai, apie konkurencingumo didinimą, naujų investuotojų pritraukimą, naujų žaidėjų pritraukimą į rinką, ir tai labai svarbu“,– pridūrė jis.

Pasak premjero, investicijų aplinka šalyje yra palanki, ir ji nepriklauso nuo vieno ar kito politiko pasisakymo.

„Rizikos, kurios yra sukeltos ir kurias atskleidė komiteto tyrimas, kurios buvo konstatuotos, tame tarpe ir vieno iš tų šalių, iš kurios yra kilmės kapitalas, tai irgi reikia vertinti, kas buvo padaryta prieš dešimt metų ir dabar, bet mes apie tai tikrai nekalbame, tai nėra Vyriausybės pozicija“,– teigė S. Skvernelis.

Tačiau, anot S. Skvernelio, kiekvienas žmogus, įskaitant ir Seimo komiteto pirmininką, gali turėti savo nuomonę, daryti savo išvadas.

2009 metų ekonominės krizės priežastis analizuojančio komiteto vadovas „valstietis“ S. Jakeliūnas trečiadienį pareiškė, kad Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse yra per didelė Švedijos kapitalo bankų koncentracija, todėl vienas iš dviejų šalyje veikiančių švediškų bankų – SEB arba „Swedbank“ – turėtų būti parduotas.

Be to, kalbėdamas apie JAV privataus kapitalo fondo „Blackstone“ ketinimus įsigyti „Luminor“ kontrolinį akcijų paketą, S. Jakeliūnas trečiadienį LTR televizijai pareiškė, kad „spekuliacinis“ fondas, kuris investuoja į bankus, gali būti trumpalaikė investicija, todėl būtų gerai, jei ilgainiui „Luminor“ taip pat įsigytų strateginis užsienio bankas iš euro zonos.

Premjeras trečiadienį teigė S. Jakeliūno kompetencija nesuabejojęs – Seimo Biudžeto ir finansų komitetui „valstietis“ vadovaus ir toliau.

„Jakeliūnas yra itin padorus ir kompetetingas žmogus, net neabejoju jo kompetencija“, – sakė S. Skvernelis.