Pravieniškėse kaliniai vėl surengė „Jūros šventę“ naujokams
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius an­tra­die­nį par­eiš­kė ga­vęs in­for­ma­ci­jos, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se vis dėl­to vy­ko tra­di­ci­nė ka­li­nių „Jū­ros šven­tė“, per ku­rią bu­vo smur­tau­ja­ma prieš ne­se­niai į įka­li­ni­mo įstai­gą at­vy­ku­sius nu­teis­tuo­sius.

„Gavome šiandien labai rimtos informacijos tiek iš Kriminalinės žvalgybos, tiek iš kitų šaltinių, kad „Jūros šventė“ įvyko, kad kaliniai buvo labai stipriai žeminami“, – BNS sakė ministras.

Antradienio rytą surengtoje bendroje spaudos konferencijoje ministras ir Pravieniškių pataisos namų vadovas Dainius Sušinskas aiškino, jog neteisėtas „krikštynas“ pavyko užkardyti, išvakarėse gavus informacijos iš žiniasklaidos.

Pasak E. Jankevičiaus, Teisingumo ministerija vėliau antradienį gavo įvykio vaizdo įrašą.

Ministras teigė, kad Kalėjimų departamento pareigūnai dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą.

„Jeigu pasitvirtins, jeigu įrašas autentiškas, tiek nuteistieji, tiek prižiūrėtojai, tiek pataisos namų vadovybė atsakomybės neišvengs“, – kalbėjo politikas.

Jis tvirtino, kad patvirtinus vaizdo įrašo autentiškumą paaiškėtų, jog D. Sušinsko žodžiai yra „akivaizdus melavimas visuomenei ir valstybei į akis ir tokie žmonės mūsų sistemoje nedirbs“.

E. Jankevičius teigė pasitikintis pernai rudenį pradėjusiu dirbti Kalėjimų departamento vadovu Robertu Krikštaponiu.

„Jis yra toje sistemoje naujas žmogus ir, deja, turiu konstatuoti, kad svetimas“, – sakė ministras.

Pasak jo, vienas darbuotojas Teisingumo ministerijos bus perkeltas į Kalėjimų departamento vadovo pavaduotojo pareigas, dar vienam pavaduotojui surasti šiuo metu paskelbtas konkursas.

Praėjusį savaitgalį Pravieniškėse kalintys nuteistieji planavo tradicinę „Jūros šventę“, kurios metu „krikštijami“ per pastaruosius metus į įkalinimo įstaigą atvykę nuteistieji.

Pravieniškių pataisos namų vadovas skelbė, kad „šventės“ išvakarėse 1-ajame lokaliniame sektoriuje kratų metu radus degtinės ir raugalo alkoholiniams gėrimams pasigaminti „krikštynos“ buvo užkardytos. Pasak D. Sušinsko, tam, kad kaliniai nesišlakstytų vandeniu, buvo išjungtas vandens tiekimas.

„Netoleruojami jokie veiksmai. Mes kalbame apie tai, kad šiandien yra neišvengiami bandymai pasipilstyti ar pasižaisti, bet kai tai pradeda vykti, tai iš karto yra užkardoma“, – antradienį spaudos konferencijoje kalbėjo Pravieniškių pataisos namų laikinasis vadovas.

D. Sušinskas tvirtino, kad pareigūnai neturi galimybių sekti nelegalios alkoholio gamybos, nes ji yra labai paprasta.

Antradienį pavakarę su D. Sušinsku BNS nepavyko susisiekti.