Pravieniškės apsivalys nuo nedrausmingų nuteistųjų
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ir Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vy­bė ža­da iš įvai­rių įka­li­ni­mo įstai­gų į ki­tus ka­lė­ji­mus per­kel­ti apie 200 ne­draus­min­gų nu­teis­tų­jų, taip pat įdar­bin­ti dau­giau pri­žiū­rė­to­jų.

„Nuteistieji, kurie daro įtaką kitiems nuteistiesiems, bus perkeliami iš vienos įstaigos į kitą įstaigą. (...) Jeigu jie šito nesupras, mes juos pagal galimybes izoliuosime“, – žurnalistams Vilniuje antradienį sakė Kalėjimų departamento vadovas Robertas Krikštaponis.

„Planuojame, kad tai palies apie 200 nuteistųjų“, – pridūrė jis.

Kamerinio tipo patalpose paprastai kali po vieną ar du nuteistuosius.

Pasak R. Krikštaponio, pirmieji perkėlimai prasidės šią savaitę, o visų 200 kalinių paskirstymas užtruks iki mėnesio.

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius teigė, kad šiemet patvirtinus naują kalėjimų sistemos struktūrą, joje bus numatyta daugiau etatų prižiūrėtojams, taip pat žadama gerinti ir jų darbo sąlygas, didinti atlyginimus.

Ministras žada, kad nauja struktūra leis stiprinti ir kriminalinės žvalgybos bei imuniteto tarnybas tam, kad būtų užkardytas neteisėtas pataisos namų darbuotojų elgesys, jų susitarimai su kaliniais.

„Kiekvienas nesąžiningas pareigūnas, jeigu jis vykdė nesąžiningas veiklas, iš jo bus pareikalauta atsakomybės“, – tvirtino E. Jankevičius.