Prasideda Socialdemokratų partijos pirmininko rinkimai
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je (LSDP) pra­si­de­da kan­di­da­tų į LSDP pir­mi­nin­kus kė­li­mo pro­ce­dū­ra.

Kandidatų kėlimas truks maždaug tris savaites, o preliminarų kandidatų į partijos pirmininkus sąrašą numatoma patvirtinti sausio 23 dieną, nusprendė posėdžiavusi LSDP pirmininko rinkimų komisija, rašoma LSDP pranešime spaudai.

Teisę kelti kandidatus turi skyrių susirinkimai arba tarybos, savo kandidatūrą į partijos pirmininkus gali iškelti ir bet kuris LSDP narys, atitinkantis reikalavimus.

Pasibaigus kandidatų iškėlimo terminui, šiems skiriamas vienas mėnuo savo kaip kandidatų programų pristatymui.

Tiesioginiai LSDP pirmininko rinkimai vyks balandžio 24–27 dienomis. Tiesioginiuose rinkimuose balsavimo teisę turi visi LSDP nariai.

Pirmininko rinkimai (įskaitant pakartotinius rinkimus) laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip vienas trečdalis LSDP narių, esančių rinkėjų sąraše. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių LSDP narių balsų.