Popiežius padėkojo už priėmimą Lietuvoje
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ga­vo po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­dė­kos laiš­ką už šil­tą pri­ėmi­mą per jo vals­ty­bi­nį vi­zi­tą Lie­tu­vo­je, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

Savo laiške popiežius išreiškė dėkingumą už prezidentės parodytą rūpestį ir palaikymą visų renginių mūsų šalyje metu, pasidžiaugė galėjęs susitikti su tiek daug Lietuvos žmonių, pilietinės visuomenės ir bendruomenių atstovų.

Šventasis Tėvas taip pat pabrėžė, jog jam labiausiai įsiminė apsilankymas Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje. Jis rašė, kad ir toliau meldžiasi, jog laisvė, taika ir teisingumas visados išliktų pagrindiniais mūsų tautos ateities ramsčiais.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankėsi rugsėjo 22 – 23 dienomis.