Politinės korupcijos byloje parodymus jau davė šeši kaltinamieji
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas apk­lau­sė bu­vu­sį „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tą Rai­mon­dą Kur­lians­kį, bu­vu­sius Sei­mo na­rius Eli­gi­jų Ma­siu­lį ir Vy­tau­tą Gap­šį, par­ody­mus taip pat da­vė kon­cer­nui „MG Bal­tic“ bei Dar­bo par­ti­jai bei Li­be­ra­lų są­jū­džiui at­sto­vau­jan­tys ad­vo­ka­tai.

Vilniaus apygardos teismas apklausė buvusį „MG Baltic“ viceprezidentą Raimondą Kurlianskį, buvusius Seimo narius Eligijų Masiulį ir Vytautą Gapšį, parodymus taip pat davė koncernui „MG Baltic“ bei Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui atstovaujantys advokatai.

Teismui parodymų dar nedavė buvęs Seimo narys Šarūnas Gustainis bei dabartinis parlamentaras Gintaras Steponavičius. Jie norėjo duoti parodymus vėliau.

„Davė parodymus kaltinamieji, kurie sutiko ir norėjo tai daryti“, – posėdyje ketvirtadienį sakė teisėja Nijolė Žimkienė.

Prokuroras ir advokatai teismui pateikė siūlymus, kokius įrodymus tirti vėliau: apklausti liudytojus, peržiūrėti ir perklausyti vaizdo įrašus. Advokatai pageidauja turėti bylos medžiagos kopijas, tačiau teismas ne visą medžiagą leido kopijuoti. Kai kurie kaltinamieji parašė skundus – rugsėjo 5 dieną Lietuvos apeliacinis teismas nagrinės kaltinamojo V, Gapšio skundą dėl atsisakymo išduoti kopijas baudžiamojoje byloje.

Teisėjų kolegija nusprendė toliau bylos nagrinėjimą tęsti peržiūrint vaizdo ir klausant garso įrašus, nes bylos liudytojams gali būti užduodami klausimai, susiję su įrašais – tai, kas yra užfiksuota kriminalinės žvalgybos.

Pareigūnai įtaria, kad politikai ėmė kyšius ar tarėsi dėl jų su R. Kurlianskiu, o vėliau siūlė ar palaikė koncernui palankias iniciatyvas Seime ir kitose institucijose.

Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad tyrimas vykdytas tendencingai.

R. Kurlianskis ir E. Masiulis pasinaudojo teise neatsakyti į proceso dalyvių klausimus.

R. Kurlianskis kaltinamas papirkimu ir prekyba poveikiu. Anot prokuratūros, galimus nusikaltimus jis vykdė nuo 2015 metų liepos iki 2016 metų gegužės 10 dienos.

R. Kurlianskis kaltinamas davęs kyšius buvusiam Liberalų sąjūdžio lyderiui E. Masiuliui, eksliberalui Š. Gustainiui bei buvusiam Darbo partijos pirmininko pavaduotojui V. Gapšiui.

Teisėsauga įtaria, kad verslininkas taip siekė koncernui naudingų sprendimų priėmimo Seime – svarstant ir priimant Vartojimo kredito įstatymo projektą, Seimo nutarimą dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Kelias Vilnius – Utena“.

Buvęs „MG Baltic“ viceprezidentas taip pat kaltinamas siekęs paveikti pasiūlymą dėl Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projekto pakeitimo ir išbraukti iš Vilniaus savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimą dėl paminklo Jonui Basanavičiui. Šiuos klausimus R. Kurlianskis kaltinamas bandęs veikti per E. Masiulį.

R. Kurlianskis pirmadienį teisme pareiškė, kad 90 tūkst. eurų buvusiam liberalų lyderiui E. Masiuliui jis perdavė kaip paskolą, o ne kyšį.

Bylos nagrinėjimą teismas tęs daugiau nei po dviejų savaičių – rugsėjo 13 dieną.

Teismas taip pat suplanavo naujus 25 šios bylos posėdžius kitiems metams iki birželio pabaigos.

Teismas taip pat nusprendė išreikalauti išslaptintas Šiaulių apygardos teismo nutartis, jomis remiantis, buvo atliekami kriminalinės žvalgybos veiksmai R. Kurlianskio atžvilgiu. Šiose nutartyse aptariamas faktinis ir teisinis pagrindas taikyti kriminalinę žvalgybą.