Policija ragina registruoti stebėjimo kameras
Lie­tu­vos po­li­ci­ja pra­ne­šė pra­de­dan­ti nau­ją pro­jek­tą, ku­riuo bus sie­kia­ma pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus dek­la­ruo­ti tu­ri­mas ka­me­ras, ku­rios fik­suo­ja vie­šas vie­tas.

„Mūsų tikslas – žemėlapyje turėti tašką su kameros vieta ir nuotrauka, kurioje užfiksuotas vaizdas, ką ta kamera filmuoja. Policijos turima įranga negali aprėpti kiekvieno kiemo, gatvės ar namo, todėl jūsų prisidėjimas mums labai pagelbėtų“, – šeštadienį išplatintame pranešime teigia Policijos departamentas.

Gyventojams siūloma savanoriškai užregistruoti policijoje savo turimą vaizdo stebėjimo kamerą ir taip prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo.

Tokia gyventojų pagalba, anot Policijos departamento, padės pareigūnams efektyviau ir greičiau ištirti nusikaltimus, pažeidimus ar nelaimingus atsitikimus. Jie galės iš anksto žinoti, į ką kreiptis norint gauti svarbios informacijos.

„Policija nematys, ką fiksuoja jūsų kamera. Tačiau nutikus įvykiui, mes paprašysime įrašo, kurį galimai užfiksavo jūsų vaizdo kamera. Registruodami kamerą, jūs neprisiimsite papildomų įsipareigojimų, nepatirsite jokių išlaidų“, – teigia departamentas.

Policija taip pat patikina, kad gyventojų pateikta informacija apie turimas vaizdo kameras bus žinoma tik jai, žmonių duomenų saugumas bus užtikrintas.

Kameros registruojamos internetu, portale e-policija.