Planuoja konfiskuoti pajamoms neproporcingą turtą
Mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai an­tra­die­nį Vy­riau­sy­bė­je ap­ta­rė siū­ly­mą Lie­tu­vo­je įtei­sin­ti tur­to ci­vi­li­nį kon­fis­ka­vi­mą, o ki­tą sa­vai­tę įsta­ty­mo pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma teik­ti mi­nis­trams.

„Klausimas daugiau, mažiau yra suderintas ir tikimės, kad kitos savaitės Vyriausybės pasitarime klausimas bus pristatytas ministrams“, – BNS sakė vidaus reikalų ministro atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius.

Pagal įstatymo projektą, pajamoms neproporcingas turtas galėtų būti konfiskuotas iš žmonių, kurie buvo kaltinami ar nuteisti už prekybą žmonėmis, didelio masto vagystę, plėšimą, turto prievartavimą kontrabandą, turto iššvaistymą, kyšininkavimą ir panašius nusikaltimus.

Kritikai sako, kad siūlomos priemonės gali paminti nekaltumo prezumpcijos ir teisės į gynybą principus.

Projektas parengtas įgyvendinant pernai atlikto parlamentinio tyrimo dėl verslo poveikio politikai išvadas.