Pirmadienį Vilniuje susitiks trijų Baltijos šalių premjerai
Pir­ma­die­nį, gruo­džio 17 die­ną Vil­niu­je vieš­bu­ty­je „Ra­dis­son Blu Ho­tel Lie­tu­va“ vyks Bal­ti­jos ša­lių Mi­nis­trų Ta­ry­bos Mi­nis­trų Pir­mi­nin­kų Ta­ry­bos (BMT) su­si­ti­ki­mas.

Šiame susitikime Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerai aptars tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas gynybos, kibernetinio saugumo ir oro gynybos srityse, didelis dėmesys bus skirtas Eueopos Sąjungos daugiametei finansinei perspektyvai 2021–2027 metams. Taip pat ketinama aptarti „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą, Baltijos šalių poziciją vykdant ES direktyvą dėl vasaros laiko susitarimų, įvardinti Latvijos pirmininkavimo BMT Ministrų Pirmininkų Tarybai prioritetus 2019 metams.